Een ICT’er is nog geen politicus


“Kamerleden zijn boos over de diefstal van persoonsgegevens bij de GGD’s. Maar de eigen kennis over digitalisering kan ook beter.” Dit was de conclusie die eind januari in het NRC stond na het datalek bij de GGD. Een beladen titel maar hetzelfde concludeerden mijn collega Karin Zwiggelaar en ik naar aanleiding van ons jaarlijks benchmarkonderzoek: "binnen de gemeentelijke top is het besef onvoldoende doorgedrongen dat digitaal het nieuwe normaal is.” De vraag beantwoorden waarom dit zo is, is niet gemakkelijk. In deze blog geef ik twee oorzaken en een voorstel.

ICT is niet sexy

ICT is vaak geen sexy en spannend onderwerp. Hierdoor zijn er voor een politicus weinig punten mee te scoren. Dat politici in de verkiezingsprogramma’s niet over ICT praten vind ik niet vreemd. Je wilt als politicus een maatschappelijk opgave realiseren en je hebt een beeld hoe dat er binnen jouw gemeente uit komt te zien. Echter (en hier komt de crux) laat het nou zo zijn dat elk onderwerp en elke opgave tegenwoordig wel een ICT-component heeft. Denk bijvoorbeeld een betere leefbaarheid in de stad of het zo goed mogelijk bedienen van inwoners met sociale voorzieningen.

Vertaalslag

Maar een verhaal heeft altijd twee kanten. Je kan als ICT’er ook de hand in eigen boezem steken. Blijkbaar kunnen wij als betrokken rondom ICT en digitale transformatie het belang van ICT bij het realiseren van de maatschappelijke opgaven nog onvoldoende overbrengen. Er doemt soms het beeld op van de ‘technisch zeer vaardige maar wat minder sociale ICT’er met een Metallica shirt’. Dat is zeker niet altijd het geval. Misschien zien ICT’ers de gemeenten wel te vaak als een bedrijf en vergeten zij de politieke consequenties. Uiteindelijk willen een bestuurder en een ICT’er hetzelfde: de inwoners zo goed mogelijk bedienen. Hoe breng je die twee partijen bij elkaar? Om goede beleidskeuzes te maken heb je in ieder geval voldoende kennis nodig van de consequenties voor de uitvoering, en dus van ICT.

ICT-kennis verhogen

Hoe dan ook zal de ICT-kennis van de bestuurder verhoogd moeten worden. Het probleem benoemen is vaak makkelijk. Met een oplossing komen is nog best lastig. Heb jij ideeën hoe ICT meer een gesprekonderwerp op de bestuurstafel kan worden of wat hier voor nodig is? Ik hoor het graag!

Technologie is vanaf nu ook mijn bestuursding

En om dan maar gelijk zelf een duit in het zakje te doen, hierbij mijn voorstel.

Beste bestuurder, wil je graag meer weten over de technologische ontwikkelingen of wil jij weten hoe ICT bij kan dragen in aan het beter bedienen van de inwoners en ondernemers? Dan hierbij het aanbod voor de spoedcursus “technologie is vanaf nu ook mijn bestuursding”.Terug naar het overzicht

Wilt u aan de slag met succesvolle AI-implementatie binnen uw organisatie?

Ga naar de AI-Routekaart

Gerelateerde publicaties

Hoe stel je je op tegenover leveranciers die steeds machtiger worden? Hoe maak je de baten van ICT hard? En hoe organiseer je de samenwerking met andere zorgpartijen? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens een rondetafelgesprek waaraan bestuurders van ziekenhuizen deelnamen.

Lees verder