ICT-outsourcing zet door


ICT-outsourcing zet door. Kwaliteit en continuïteit van de ICT-dienstverlening blijven het argument. SaaS is niet te stoppen. Eigen datacenters en eigen ICT-infrastructuur inclusief technisch beheer verdwijnen steeds meer. En de Eerstelijns Service Desk blijft in huis. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit het tweejaarlijks onderzoek naar de stand van ICT-sourcing binnen de care-sector in Nederland.

ICT-outsourcing biedt kansen

De Nederlandse zorgsector staat onder druk door stijgende zorgkosten (onder meer als gevolg van de vergrijzing) en een tekort aan personeel. ICT-outsourcing biedt kansen voor de zorg. In het tweejaarlijks onderzoek naar de stand van ICT-sourcing binnen de care-sector in Nederland, brengt M&I/Partners de ontwikkelingen op het gebied van ICT-sourcing in de care in kaart. 32 ICT-managers van verschillende care-organisaties hebben meegedaan aan dit onderzoek 

ICT-outsourcing zet door

Uit het onderzoek blijkt dat care-organisaties in het algemeen een groot deel van hun ICT geoutsourcet hebben. De gebieden die het meest worden geoutsourcet zijn het data center,  de ICT-infrastructuur en het technisch beheer ervan. Steeds meer worden deze ook in combinatie met elkaar geoutsourcet, en in handen gelegd bij één ICT-dienstverlener die het hele pakket levert (ICT als dienst, ook wel managed ICT-service genoemd). 

Redenen voor outsourcing

Dé redenen om te kiezen voor outsourcing van bepaalde delen van de ICT, zijn kwaliteit en continuïteit van de ICT-dienstverlening. Direct gevolgd door ‘focus op kernactiviteiten’. Verlaging en/of variabilisering van de kosten wordt veel minder genoemd als argument. 

SaaS is niet te stoppen

Het zal niemand verbazen dat alle instellingen wel één of meer applicaties als Software as a Service (SaaS) afnemen en de verwachting is dat de hoeveelheid SaaS in de toekomst verder zal toenemen. SaaS is duidelijk een trend die niet te stoppen is en deels ook afgedwongen wordt door applicatieleveranciers. 

VVT en gehandicaptenzorg lopen voorop

Opvallend is dat GGZ-instellingen in het algemeen minder vaak beleid hebben op gebied van outsourcing dan instellingen in de VVT en gehandicaptenzorg. En als ze beleid hebben, kiezen ze minder vaak voor outsourcing. In de praktijk hebben ze ook minder delen van de ICT geoutsourcet. Dit geldt met name voor zaken als technisch (applicatie)beheer en ICT als dienst. De VVT en gehandicaptenzorg lopen in de care-sector duidelijk voorop als het om ICT-outsourcing gaat. 

Eerstelijns Service Desk blijft in huis

Verder valt op dat er relatief weinig organisaties zijn die de eerstelijns Service Desk hebben geoutsourcet. Van de organisaties die dat wel hebben gedaan overweegt het grootste deel om de Service Desk weer te insourcen. Hierbij speelt binding van de Service Desk met de eigen organisatie een grote rol.Terug naar het overzicht

M&I/Partners adviseert en begeleidt u en uw organisatie bij het bepalen van de juiste sourcingstrategie, het begeleiden van uw selectietrajecten, het uitvoeren van contractmanagement en bij succesvolle ICT-regie.

Lees verder

of

Ontdek onze publicaties

Gerelateerde publicaties

Steeds meer gemeenten besteden hun ICT uit aan een commerciële dienstverlener of aan een Shared Service Center (SSC). Veel SSC’s die ICT-diensten leveren zijn vroeger opgestart om de gemeenten zoveel mogelijk ICT-techniek uit handen te nemen. Nu de SSC’s de meeste ‘harde’ techniek ook zelf weer outsourcen en applicaties steeds meer SaaS worden, doemt de vraag op hoe de toekomst van SSC’s eruitziet.

Lees verder