Project Portfolio Management succesvol implementeren

Project Portfolio Management succesvol implementeren


12 maart 2021

Organisaties worstelen vaak met het probleem van een te lage slagkracht van de ICT- of I&A-afdeling. De wendbaarheid rondom de informatievoorziening laat te wensen over. Marktontwikkelingen gaan sneller dan de reactiesnelheid van de afdeling. Resultaten blijven achter en het is duur. Een belangrijke oorzaak van de geringe slagkracht is het ontbreken van een goed Project Portfolio Management Proces. Richard Sitters deelt zijn ervaringen, tips en geeft hulpmiddelen om te komen tot een goede invulling van dit proces.

Ontdek de whitepaper 'Project Portfolio Management succesvol implementeren'
Wilt u aan de slag met succesvolle AI-implementatie binnen uw organisatie?