Methodisch werken: wat zijn succesfactoren en welke rol speelt het ECD?


Online zorginnovatiesessie over ‘Methodisch werken: wat zijn succesfactoren en welke rol speelt het ECD?’. Tijdens deze sessie ging Fabienne Eurlings in gesprek met Sven Gutker de Geus van CareNext, Sanne van der Graaf van ASVZ en Maria van Schaik van M&I/Partners.

Methodisch werken: wat zijn succesfactoren en welke rol speelt het ECD hierin?

Methodisch werken vormt een belangrijke basis in de zorgverlening binnen de langdurige zorg en krijgt steeds meer aandacht. Zo is de diversiteit aan zorgmethodieken de afgelopen jaren flink toegenomen en inspectiebezoeken focussen meer en strenger op het zichtbaar maken van methodisch werken in de dossiervoering. Methodisch werken is ‘hot’. Maar in de praktijk zien wij zorgmedewerkers worstelen met het waarmaken van de eisen die hieraan gesteld worden. Wat zijn nu eigenlijk succesfactoren in methodisch werken en hoe zouden medewerkers daarin opgeleid, begeleid en ondersteund moeten worden? En welke rol speelt de inrichting en het gebruik van ECD’s?

Kijk de zorginnovatiesessie terug

 Terug naar het overzicht

Verbeter de zorg én het contact tussen medewerker en cliënt met nieuwe toepassingen!

Haal meer uit uw ECD

Gerelateerde publicaties

Hoewel de massale adoptie van robots nog op zich laat wachten en de technologie nog grote stappen moet maken, is het interessant om alvast naar de toekomst te kijken. Wat doe je bijvoorbeeld met het beheer als je opschaalt naar 500 robots?

Lees verder

M&I/Partners in gesprek met Suzanne Leijendekkers, directeur Innovatie & Projecten Philadelphia Zorg over #ethiek&technologie. Suzanne gelooft in de kracht van mensgerichte technologie. Maar hoe houd je daarbij rekening met de wensen en grenzen van de cliënt? Volgens Suzanne gaat het hierbij om drie elementen: zeggenschap, veiligheid en het recht op technologie.

Lees verder