Methodisch werken: wat zijn succesfactoren en welke rol speelt het ECD?


Online zorginnovatiesessie over ‘Methodisch werken: wat zijn succesfactoren en welke rol speelt het ECD?’. Tijdens deze sessie ging Fabienne Eurlings in gesprek met Sven Gutker de Geus van CareNext, Sanne van der Graaf van ASVZ en Maria van Schaik van M&I/Partners.

Methodisch werken: wat zijn succesfactoren en welke rol speelt het ECD hierin?

Methodisch werken vormt een belangrijke basis in de zorgverlening binnen de langdurige zorg en krijgt steeds meer aandacht. Zo is de diversiteit aan zorgmethodieken de afgelopen jaren flink toegenomen en inspectiebezoeken focussen meer en strenger op het zichtbaar maken van methodisch werken in de dossiervoering. Methodisch werken is ‘hot’. Maar in de praktijk zien wij zorgmedewerkers worstelen met het waarmaken van de eisen die hieraan gesteld worden. Wat zijn nu eigenlijk succesfactoren in methodisch werken en hoe zouden medewerkers daarin opgeleid, begeleid en ondersteund moeten worden? En welke rol speelt de inrichting en het gebruik van ECD’s?

Kijk de zorginnovatiesessie terug

 Terug naar het overzicht

Verbeter de zorg én het contact tussen medewerker en cliënt met nieuwe toepassingen!

Haal meer uit uw ECD

Gerelateerde publicaties

ICT-innovatie in de ouderen- en gehandicaptenzorg komt vaak niet verder dan het stadium van de proeftuin. Dat blijkt uit twee masterscripties van de Universiteit Maastricht over de besluitvormingsprocessen over ICT-innovatie in deze sectoren.

Lees verder

M&I/Partners onderzocht dit jaar voor het eerst de ECD-marktverdeling in de jeugdmarkt. Uit deze ECD-inventarisatie blijkt dat er met Avinty (Care4) één duidelijke marktleider is in een verder versnipperd landschap. De specifieke doelgroep (jeugd- en opvoedhulp, GGZ of gehandicaptenzorg) binnen de jeugdmarkt is sterk bepalend voor de keuze van het ECD.

Lees verder