BI-tools in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg


Zorgorganisaties zetten stappen naar datagedreven werken. Door het ruime aanbod aan tools en leveranciers is een keuze niet vanzelfsprekend. Om zorgorganisaties te helpen een passende keuze te maken hebben wij geïnventariseerd welke BI-tools worden gebruikt in de gehandicapten- en ouderenzorg.

Data in de zorg

Data krijgen een steeds belangrijkere rol binnen de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Hiervoor maken zij onder andere keuzes over welke Business Intelligence (BI) tool het beste past bij de wensen en behoefte van de organisatie. Voorbeelden uit de sector zijn Power BI, Tableau en QlikView. Ook staan organisaties voor de vraag in hoeverre zij een eigen tool aanschaffen/inrichten of het afnemen BI-as-a-Service van een externe softwareleverancier. Door het ruime aanbod aan tools en leveranciers vinden veel zorgorganisaties een keuze niet vanzelfsprekend. Dat wordt versterkt door een krapte op de arbeidsmarkt als het gaat om dataspecialisten.

Dashboard BI-tools

Om zorgorganisaties te helpen een passende keuze te maken hebben wij geïnventariseerd welke BI-tools worden gebruikt in de gehandicapten- en ouderenzorg. Hiervoor hebben wij de top-100 gehandicapten- en de top-100 ouderenzorginstellingen op basis van omzet benaderd. Maar liefst 106 zorginstellingen hebben deelgenomen.

Bekijk het interactieve dashboard BI-tools in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg 2023.

 

Wat valt ons op?

  • Er is enorm veel keuze in BI-tools.
  • Power BI is de meest gebruikte tool. Twee derde van de zorginstellingen heeft hiervoor een leverancier voor aangehaakt.
  • Een kwart heeft meerdere tools in gebruik.
  • Een vijfde heeft geen eigen BI-ontwikkelaars; de meesten (ruim een derde) heeft er één.
  • In de meeste zorginstellingen wordt BI door meer dan 50 medewerkers actief gebruikt.
  • BI geeft met name inzicht in de klassieke onderwerpen productie, financiën en HR op beschrijvend (‘wat is er gebeurd?’) maar soms ook diagnosticerend (‘waarom is het gebeurd?’) niveau op basis van het Gartner Data Analytics volwassenheidsmodel.
  • Een achtste van de zorginstellingen doet enige voorspellingen aan de hand van data. Dat zijn veelal de grotere zorginstellingen. Die instellingen hebben doorgaans vaker een eigen BI-tool en meer BI-ontwikkelaars in dienst.

BI-tools per zorgorganisatie

Wilt u weten welke zorgorganisatie welke BI-tool gebruikt? Download dan onderstaande inventarisatie van de top-100 in de ouderenzorg en de top-100 uit de gehandicaptenzorg.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Data krijgt een steeds belangrijkere plek in de informatievoorziening van organisaties. De specifieke kennis van dataspecialisten én de brede blik van architecten op de werking en kwaliteit van de informatievoorziening als geheel zijn allebei nodig. Nog te weinig organisaties besteden expliciet aandacht aan het samenbrengen van beide werelden. Gevolg is dat veel data-initiatieven blijven hangen in de experimenteerfase en dat implementatie en inproductiename achterblijven.

Lees verder