De 12 grootste uitdagingen van datagedreven werken in de care


Terugblik op het event "Business Intelligence Tools in de Care". Ontdek de 12 grootste uitdagingen van datagedreven werken in de care. Zorginstellingen ervaren vergelijkbare uitdagingen en andere zorginstellingen hebben al succesvolle oplossingen ontdekt. 

Op 8 juni 2023 vond ons event "Business Intelligence Tools in de Care" plaats. Een diverse groep ICT- en informatiemanagers, BI-specialisten, controllers en analisten uit 20 gehandicaptenzorg- en ouderenzorginstellingen kwamen samen om de resultaten van onze BI-inventarisatie te bespreken en de mogelijkheden van data en BI in de care te verkennen.

Het centrale thema van de dag was: "Wat kunnen we leren van de BI-inventarisatie en van elkaar?" De BI-inventarisatie toont boeiende verschillen in de keuze van BI-tooling tussen gehandicaptenzorg- en ouderenzorginstellingen en tussen grote en kleine organisaties. Ook de manier waarop BI georganiseerd is (deels/volledig uitbesteden, aantal BI-ontwikkelaars in dienst) en wat organisaties met BI bereiken in termen van actieve gebruikers en analytics volwassenheid (zoals diagnosticerende en voorspellende analyse) varieert.

De 12 uitdagingen

Op basis van de BI-inventarisatie en de inbreng van de deelnemers identificeerden wij de grootste uitdagingen rondom datagedreven werken in de care.

 1. Meekrijgen van primair proces/zorgverleners in het gebruik van BI.
 2. Grote behoefte uit de organisatie maar beperkte capaciteit: hoe organiseer je BI om zo veel mogelijk rendement/waarde te creëren.
 3. Focus verplaatsen van procedures/lijstjes/rapportages achteraf o.b.v. verantwoordingsgegevens naar sturen op (zorginhoudelijke) indcatoren en resultaat.
 4. Landelijke ontwikkelingen o.a. nationale visie secundair datagebruik, KIK-V, Wegiz, EHDS.
 5. Datavaardigheid van gebruikers.
 6. Datavisualisatie, presentatie & gebruiksvriendelijkheid.
 7. Risico’s en kansen van AI & voorspellen met data.
 8. Wetgeving, AVG & pseudo-/anonimisering.
 9. Balans tussen tijdig ontwikkelen van dashboards versus goede BI-infrastructuur neerleggen.
 10. Omgaan met (onbekende) datakwaliteit.
 11. Goede data-architectuur ter ondersteuning van datagedreven werken.
 12. Door de bomen het bos niet meer zien: oerwoud aan dashboard en rapportages.

Tips & tricks

Om elkaar én andere zorginstellingen te helpen deze uitdagingen aan te gaan hebben wij de belangrijkste tips & tricks op een rij gezet.

1. Meekrijgen van het primair proces/ zorgverleners in het gebruik van BI

 • Identificeer en organiseer enthousiaste key users uit de zorg met data-affiniteit.
 • Maak BI zo gemakkelijk mogelijk in gebruik: één ingang c.q. vindplek voor informatie, de belangrijkste informatie in één oogopslag zichtbaar, aantrekkelijke visualisatie en mogelijkheid tot doorklikken naar onderliggende data.
 • Borg het gebruik van BI in bestaande processen zoals een weekstart van teams.

2. Grote behoefte uit de organisatie maar beperkte capaciteit: hoe organiseer je BI om zo veel mogelijk rendement/waarde te creëren?

 • Formaliseer rollen zoals een product owner die prioriteert naar waarde voor de organisatie.
 • Ontwerp een helder proces om informatiebehoefte te vertalen naar informatieproducten die nuttig zijn voor zo veel mogelijk gebruikers.
 • Balanceer het bimodaal werken aan architectuur (geen direct zichtbare meerwaarde maar nodig voor de langere termijn) en vervullen van acute informatiebehoefte.

3. Focus verplaatsen van procedures/lijstjes/rapportages achteraf o.b.v. verantwoordingsgegevens naar sturen op (zorginhoudelijke) indicatoren en resultaat

 • Onderzoek op welke manier je organisatiedoelstellingen meetbaar kunt maken met kpi’s.
 • Draag als bestuur/directie het goede voorbeeld uit door zelf ook te sturen op data.
 • Creëer meer vertrouwen in de data door duidelijke definities en werken aan datakwaliteit.

4. Landelijke ontwikkelingen o.a. nationale visie secundair datagebruik, KIK-V, Wegiz, EHDS etc.

 • Blijf op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen, kijk dus niet alleen intern binnen de eigen organisatie (bv. infoizo.nl toont hoe verschillende programma’s samenhangen).
 • Ontwikkel een data-architectuur en -infrastructuur die conceptueel sterk en modulair zijn om meer voorbereid en wendbaar te zijn voor de toekomstige ontwikkelingen.
 • Sluit aan bij wat anderen al hebben bedacht: het is niet nodig om het wiel zelf uit te vinden.

5. Datavaardigheden

 • Onderzoek en stimuleer de datavaardigheden van medewerkers passend naar rol/functie.
 • Train gebruikers om data en grafieken te lezen, begrijpen, analyseren en interpreteren en train BI-ontwikkelaars om data effectief te presenteren en communiceren.
 • Ontwikkel dashboards en rapportages in co-creatie met eindgebruikers en maak een gebruikerstest een vast onderdeel van het ontwikkelproces.

Samen meer waarde uit BI in de care halen

Wij kijken terug op een inspirerende bijeenkomst. Door kennis en ervaringen te delen en goede voorbeelden over te nemen, versterken we de effectiviteit en waarde van BI in het verbeteren van de zorg. Samen bereiken we meer dan alleen.

Verder praten?

Wij organiseren regelmatig online lunchsessies om het gesprek gaande te houden. Op de hoogte blijven van deze BI-events in de care? Laat dat weten via event@mxi.nl. Geef aan welke onderwerpen jij op de agenda wilt zien, waar je inspiratie uit wilt halen of welke waardevolle voorbeelden je met anderen wilt delen.

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden van datagedreven werken en BI? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Wat kunnen we met Big Data doen in de zorg? Dat was de vraag waarmee M&I/Partners, al een tijdje rondliep. Big Data is immers een term die veel wordt gebruikt, maar lang niet altijd is duidelijk wat je er precies aan hebt. Zeker niet voor de zorgverlener en de patiënt.

Lees verder