Gemeenten Heerhugowaard en Langedijk onderzoek naar één infrastructuur

In opdracht van en samenwerking met de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk heeft M&I/Partners onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en implicaties van een "gezamenlijke bodemplaat".

Gezamenlijke ICT-infrastructuur

De genoemde gemeenten werken op diverse terreinen samen en willen die samenwerking zowel vergemakkelijken als intensiveren door te kiezen voor een gezamenlijke ICT-infrastructuur, met een bijpassende, gezamenlijke beheerorganisatie. Dit alles met als wenkend perspectief dat de samenwerking op wat langere termijn nog verder wordt geïntensiveerd. M&I/Partners heeft voor beide gemeenten in kaart gebracht wat die gezamenlijke ICT-infrastructuur annex beheerorganisatie technisch en functioneel moet gaan inhouden en hoe vervolgens tot een succesvolle implementatie kan worden gekomen.

Strategische ICT-samenwerking

Binnen een maand tijd zijn in een aantal workshops de ingrediënten verzameld voor een goed onderbouwd “Strategisch plan ICT-samenwerking”, dat zowel door de opdrachtgever als daarna door de beide managementteams zeer positief is ontvangen. Daarmee is een goede bodem gelegd, niet alleen voor een gezamenlijke bodemplaat, maar vooral voor een goede samenwerking tussen beide gemeenten.

Meer weten over ICT-samenwerking en de inrichting van uw ICT-organisatie?

Behoefte aan meer informatie over deze opdracht of het inrichten van uw ICT-organisatie? Neem contact op met André voor een vrijblijvend gesprek.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Gemeente Amersfoort helder applicatielandschap

De gemeente Amersfoort streeft met haar informatiebeleid naar minder complexiteit. De gemeente had behoefte aan een visualisatie van de belangrijkste informatiestromen. Dat was het moment om M&I/Partners bij het project te betrekken.

Lees verder

Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?

Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

Doe mee met de ICT Benchmark Gemeenten