Gemeenten Heerhugowaard en Langedijk onderzoek naar één infrastructuur

Gemeenten Heerhugowaard en Langedijk onderzoek naar één infrastructuur

In opdracht van en samenwerking met de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk heeft M&I/Partners onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en implicaties van een "gezamenlijke bodemplaat".

De genoemde gemeenten werken op diverse terreinen samen en willen die samenwerking zowel vergemakkelijken als intensiveren door te kiezen voor een gezamenlijke ICT-infrastructuur, met een bijpassende, gezamenlijke beheerorganisatie. Dit alles met als wenkend perspectief dat de samenwerking op wat langere termijn nog verder wordt geïntensiveerd c.q. geregionaliseerd. M&I/Partners heeft voor beide gemeenten in kaart gebracht wat die gezamenlijke ICT-infrastructuur annex beheerorganisatie technisch en functioneel moet gaan inhouden en hoe vervolgens tot een succesvolle implementatie kan worden gekomen.

Strategische ICT-samenwerking

Binnen een maand tijd zijn in een aantal workshops de ingrediënten verzameld voor een goed onderbouwd “Strategisch plan ICT-samenwerking”, dat zowel door de opdrachtgever als daarna door de beide managementteams zeer positief is ontvangen. Daarmee is een goede bodem gelegd, niet alleen voor een gezamenlijke bodemplaat, maar vooral voor een goede samenwerking tussen beide gemeenten.

<HR>André van Nijkerken

Principal adviseur
andre.van.nijkerken@mxi.nl
06 10 15 63 05
Lees mijn publicaties
Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

M&I/Partners gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website, geeft u akkoord te zijn met het gebruik van cookies.
Sluit deze melding