Isala businesscase Track and Trace medische technologie

Isala heeft M&I/Partners gevraagd om een integrale businesscase op te stellen voor de toepassing Track and Trace medische technologie binnen het ziekenhuis. Technologie voor Track and Trace biedt mogelijkheden om real time inzicht te krijgen in de locatie van apparatuur en personen.

Verspilling medische apparatuur

Isala maakt gebruik van medische apparatuur als onderdeel van de (medische) zorgprocessen. Een gedeelte van de medische apparatuur is niet verplaatsbaar en heeft een vaste plaats. Daarnaast is er ook een groot gedeelte van de medische apparatuur ‘mobiel’, verplaatsbaar en kent deze geen vaste plek. Op verschillende afdelingen van het ziekenhuis is ‘verspilling’ aan de orde als gevolg van het moeten zoeken naar medische apparatuur in het ziekenhuis, bijvoorbeeld bedden en infuuspompen. De verspilling betreft zowel tijd van verpleegkundigen en technici, maar ook zoek geraakte apparatuur die niet meer wordt teruggevonden. Naast verspilling speelt kwaliteit ook een rol.

Businesscase inzet medische technologie

M&I/Partners heeft deze businesscase opgesteld, waarbij ook gekeken is naar de beschikbare technologieën (RFID, Wifi, enzovoort). In de businesscase zijn zowel de kwantitatieve kosten en baten inzichtelijk gemaakt, maar ook de kwalitatieve aspecten. Dit betreft onder andere het verhogen van patiëntveiligheid, efficiencyverbetering, verhoging van patiënt- en medewerkerstevredenheid en de mogelijkheden voor procesoptimalisaties. De businesscase vormt de basis voor de besluitvorming voor het starten met de inzet van de technologie binnen het ziekenhuis.

Medische technologie

Voor meer informatie over deze opdracht bij Isala of Medische Technologie vraagstukken, neem contact op met Urs!

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Wilt u weten hoe uw ziekenhuis presteert op het gebied van medische technologie? Hoe de omvang en leeftijd van uw geïnvesteerd vermogen zich verhoudt tot anderen?

Doe mee met de Benchmark Medische Technologie