UMCG EPD-implementatie richting optimale processen

M&I/Partners ging als programmamanager techniek, projectleider Rapportage en Wetenschappelijk onderzoek en projectleider DBC en Facturatie aan de slag om de EPD-transitie tot een succes te maken.

Het UMCG had al geruime tijd de ambitie om over te gaan op een nieuw EPD. De licenties van het Ziekenhuis Informatiesysteem waar ze mee werkte kwam te vervallen. Het UMCG wil een EPD dat de visie van het UMCG ondersteunt: het bouwen aan de toekomst van gezondheid door excelleren/innoveren in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Waarbij het EPD de patiënt én de professional moet ondersteunen.

Maart 2016 startte het UMCG het eerste Plateau van het programma “Nieuw EPD”. Deze overgang naar het nieuwe EPD was een enorme transitie waarbij ongeveer 9.000 medewerkers eind 2017 door middel van een big bang met het nieuwe EPD en met aangepaste en nieuwe processen moesten werken. ‘Wij zochten mensen met kennis van EPD-implementaties en Epic,‘ vertelt Lily Heijnen, programmadirecteur Nieuw EPD. Het UMCG vond een belangrijke partij in M&I/Partners. Naast de circa 150 medewerkers in het programma “Nieuw EPD” gingen adviseurs van M&I/Partners als programmamanager techniek, projectleider Rapportage en Wetenschappelijk onderzoek en projectleider DBC en Facturatie aan de slag om deze transitie tot een succes te maken.

Zachte landing

Net als bij de ERP-implementatie was ook bij de EPD-implementatie geen ruimte voor uitloop. Dankzij het enthousiasme en doorzettingsvermogen van het programma en de medewerkers uit de organisatie ging het UMCG succesvol live met het EPD, één maand voor de ondersteuning kwam te vervallen. ’Perfect binnen planning, met een scope die gedurende het project iets groter werd, maar een gecontroleerde Go-Live’ vertelt Lily Heijnen. De circa 9.000 medewerkers wisten waar zij aan toe waren en ook de techniek werkte zoals verwacht. ‘De combinatie van betrokkenheid, inhoudelijke kennis en gestructureerd werken van de adviseurs van M&I/Partners heeft zeker bijgedragen aan het behalen van dit succes’ vervolgt Lily Heijnen. 

Optimale processen

De eerste grote stap richting optimale processen in de digitale wereld heeft het UMCG hiermee gezet. “Plateau 1 basis op orde” is dan ook afgerond. ‘We gaan starten met plateau 2 waarin we ons gaan verbreden met nieuwe functionaliteiten, maar ons ook gaan focussen op het verdiepen en dus verder benutten en optimaliseren van de functionaliteit die al live is’ geeft Lily Heijnen aan. Met plateau 2 zet het UMCG weer een stap in de richting van het realiseren van haar visie. M&I/Partners en het UMCG hebben elkaar ook in deze fase weer gevonden in de ondersteuning van de projectgroep Rapportage en Wetenschappelijk onderzoek.  

Meer informatie?

Meer informatie? Of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen voor de implementatie of optimalisatie van uw EPD? Neem contact op met Caroline.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases