Koninklijke Bibliotheek meerderheid wil collectief bibliotheeksysteem

Een meerderheid van openbare bibliotheken heeft aangegeven door te willen gaan met een collectief landelijk bibliotheeksysteem. Dit is de uitkomst van de draagvlakpeiling die de Koninklijke Bibliotheek heeft gehouden naar aanleiding van het succesvolle haalbaarheidsonderzoek dat eerder is uitgevoerd door M&I/Partners.

Collectief bibliotheeksysteem

Een jaar geleden startte de Koninklijke Bibliotheek, naar aanleiding van vraag uit de branche en op verzoek van het ministerie van OCW, het onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een collectief landelijk bibliotheeksysteem. De Koninklijke Bibliotheek heeft M&I/Partners geselecteerd voor het onderzoek naar een collectief bibliotheeksysteem voor de openbare bibliotheken.

Digitale infrastructuur

Het onderzoek richtte zicht op de technische, bestuurlijke en financiële haalbaarheid en wees uit dat een afgestemde digitale infrastructuur, waar een landelijk bibliotheeksysteem een onderdeel van is, voordelen biedt in de samenwerking tussen bibliotheken en versnelling van innovatie en verlaging van de kosten mogelijk maakt. ‘Maximale functionaliteit tegen een lage prijs’, dat was de kernachtige boodschap uit het kostenonderzoek van M&I/Partners dat op 21 juni 2017 werd gepresenteerd tijdens een informatiesessie voor openbare bibliotheken over het CLB.

Breed draagvlak

Er is een breed draagvlak onder de bibliotheken bereikt. De antwoorden van bibliotheken getuigen van de betrokkenheid bij het onderwerp en tonen de nodige nuances tussen ‘ja’, ‘ja, mits’, ‘ja en nee’, en ‘nee’. Er zal overleg nodig zijn om in gezamenlijkheid de combinatie van voorwaarden te vinden waarmee het draagvlak optimaal behouden blijft. Dat overleg maakt deel uit van het vervolgproces, waarin vooral ook bestuur & beheer (governance) en financiering worden onderzocht. De Koninklijke Bibliotheek zal hier de komende weken het voortouw in nemen.

Wat vindt de opdrachtgever?

Marc van den Berg, hoofd Innovatie & Ontwikkeling Koninklijke Bibliotheek: ‘Zonder het degelijke onderzoek, de methodische aanpak, de onvermoeibaarheid bij het toelichten, overal waar gewenst, en de heldere presentaties van de resultaten, was het ons nooit gelukt. En en passant hebben we als KB er zelf ook nog het nodige van opgestoken. De formidabele uitdaging die voor ons ligt, hadden we niet zo scherp in beeld kunnen hebben, überhaupt niet kunnen zien, zonder de basis waarop dit alles rust: de onderzoeken, toelichtingen en presentaties van M&I/Partners.’

'De formidabele uitdaging die voor ons ligt, hadden we niet zo scherp in beeld kunnen hebben, überhaupt niet kunnen zien, zonder de basis waarop dit alles rust: de onderzoeken, toelichtingen en presentaties van M&I/Partners.’

Achtergrond

Met de invoering van de bibliotheekwet 2015, heeft de KB de opdracht gekregen om een landelijke digitale openbare bibliotheek te verwezenlijken. De veelheid aan gebruikte bibliotheeksystemen is een remmende factor in deze ontwikkeling. Een onderzoek naar een gezamenlijk bibliotheeksysteem is dan ook van groot belang. Openbare bibliotheken verwachten veel van een dergelijk onderzoek. Zij maken immers een belangrijke verandering door: de lokale openbare bibliotheek wordt steeds meer een maatschappelijke en educatieve bibliotheek en er komen steeds meer landelijke digitale componenten beschikbaar. De directeuren van de bibliotheken geven aan dat de ‘klassieke’ uitleenfunctie kostenefficiënter ingericht dient te worden, opdat er meer ruimte komt voor nieuwe functies. Hoog tijd dus om opnieuw na te denken over de opzet van bibliotheeksystemen en de achterliggende processen.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen rondom digitalisering? Of wilt u met een of meerdere experts van gedachten wisselen? Neem contact op met Karin.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap