Saffier de Residentiegroep moderniseert ICT

De basis ICT-infrastructuur van Saffier de Residentiegroep bevatte diverse knelpunten en was aan een moderniseringsslag toe. Saffier schakelde de hulp in van M&I/Partners. M&I/Partners heeft Saffier de Residentiegroep ondersteund bij het opstellen van een ICT-roadmap, de sourcingstrategie en de selectie en implementatie van een nieuwe ICT-dienstverlener. 

Betrouwbare informatievoorziening

Het belang van een betrouwbare informatievoorziening wordt bij Saffier steeds groter door de groei van de algehele productiviteit, toenemende informatiebehoefte, de verdergaande digitalisering en toenemende integratie van systemen. Uitgangspunt daarbij is dat de informatievoorziening vandaag de dag niet meer over systemen gaat, maar om mensen, samenwerken en het beschikbaar hebben van actuele en betrouwbare informatie in een veilige omgeving.

ICT-roadmap

De basis ICT-infrastructuur van Saffier bevatte diverse knelpunten. M&I/Partners heeft Saffier de Residentiegroep ondersteund bij het opstellen van een ICT-roadmap. Hierbij is gekeken naar het applicatielandschap en hoe dit vernieuwd moet worden en naar de basis ICT-infrastructuurlaag. Door deze aspecten te combineren heeft M&I/Partners ook een ICT-sourcingstrategie kunnen opstellen die rekening houdt met de te verwachte ontwikkelingen in het applicatielandschap.

ICT-sourcingstrategie

Bij het opstellen van de ICT-sourcingstrategie wordt altijd het doel dat de klant wenst te bereiken als uitgangspunt gebruikt. Voor de ene klant is volledige outsourcing van haar ICT wellicht een goede oplossing om dat doel te bereiken, terwijl dat voor een andere klant niet het geval hoeft te zijn. Om een gefundeerde keuze te kunnen maken zijn verschillende scenario’s opgesteld. Variërend van volledig uitbesteden tot aan het overgaan naar een volledige cloudwerkplek. Het ‘(verbeterd) zelf blijven doen-scenario' sloot het beste aan bij de wensen en mogelijkheden van Saffier. In dit scenario wordt de ICT-infrastructuur als een dienst afgenomen (Infrastructure as a Service, IaaS) en voert Saffier de andere werkzaamheden zelf uit. 

Selectie fase ICT-dienstverlener

Ook het selectietraject voor een nieuwe ICT-partner heeft M&I/Partners met succes begeleid. De adviseurs kennen de markt en weten ook welke partijen veel ervaring hebben in de VVT-sector, waartoe ook Saffier behoort. 

Gebrand de Jong, Manager I&A “Aan zowel de keuze voor outsourcen als de invulling daarvan liggen complexe vraagstukken ten grondslag op het gebied van visie, dienstverlening, toekomstbestendigheid, financiën en personeel. M&I/Partners kent de uitdagingen in de VVT-sector, begrijpt de klant en maakt de mogelijkheden in de markt inzichtelijk. Dat maakt M&I/Partners de ideale partner om tot toekomstbestendige oplossingen te komen.”

Moderniseren informatievoorziening

Benieuwd wat M&I/Partners voor u kan betekenen bij het moderniseren van de informatievoorziening? Neem dan vrijblijvend contact op met Bas aan de Wiel.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Heliomare nieuwe inrichting ICT

Een organisatie die de afgelopen decennia flink was uitgebreid, maar die daar qua bedrijfsvoering onvoldoende op was ingericht. Dat trof Patricia Esveld aan, toen ze 2016 bestuursvoorzitter werd van Heliomare. De instelling was onvoldoende ingericht op de eisen van de nieuwe tijd en er werd teveel geld uitgegeven aan de ondersteunende diensten.

Lees verder

M&I/Partners adviseert en begeleidt u en uw organisatie bij het bepalen van de juiste sourcingstrategie, het begeleiden van uw selectietrajecten, het uitvoeren van contractmanagement en bij succesvolle ICT-regie.

Lees verder

of

Ontdek onze publicaties