UWV infrastructurele health-check Polisdomein

UWV infrastructurele health-check Polisdomein

De Polisadministratie is het dataregister in het domein van Werk en Inkomen waarin gegevens met betrekking tot Nederlandse inkomsten worden beheerd. De Polisadministratie wordt gebruikt voor het berekenen van de hoogte van uitkeringen en is van strategisch belang voor een groot aantal stakeholders binnen en buiten UWV, zoals de Belastingdienst, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zorgverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank, de Gemeentelijke Sociale Diensten en de Pensioenfondsen.

De Polisadministratie moet ook de komende jaren robuust blijven draaien. Om deze reden worden er regelmatig diverse onderzoeken, checks en audits uitgevoerd. In dit kader hebben Urs Keller, Gert Florijn en Erik Stel een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de toekomstvastheid van de technische infrastructuur van de Polisadministratie.

In dit onderzoek zijn vragen beantwoord met de betrekking tot de schaalbaarheid, robuustheid en toekomstvastheid van de omgeving voor de komende vijf jaar. Op basis van de analyse van de huidige situatie heeft M&I/Partners een aantal voorstellen opgesteld voor toekomstige doorontwikkeling van de Polisadministratie.


Neem voor meer informatie over deze opdracht bij het UWV of over onafhankelijk onderzoek/audit van uw ICT-projecten of systemen contact op met Urs!Grip op uw ICT-projecten en programma’s?M&I/Partners helpt u goed geïnformeerde besluiten te nemen met een onafhankelijke audit.

Krijg grip op uw projecten