Cordaan naar één integraal ECD

Cordaan naar één integraal ECD

Cordaan vroeg M&I/Partners enige tijd geleden een herijking uit te voeren op het ECD-landschap in de organisatie. De ECD-markt bood op dat moment onvoldoende passende vernieuwende oplossingen waarmee Cordaan grote stappen op het verder optimaliseren en vernieuwen van de zorgprocessen kon zetten. De verwachting was dat met een jaar of twee het aanbod zou veranderen. Het advies was dan ook om na twee jaar het ECD-landschap opnieuw te bezien. Cordaan vroeg M&I/Partners opnieuw naar het ECD-landschap te kijken en de ECD-selectie & -implementatie te begeleiden.  

De rol van M&I/Partners

Het begon allemaal met het aanscherpen van de ECD-doelstellingen. Cordaan wilde de multidisciplinaire samenwerking tussen en binnen zorgdomeinen beter organiseren. Cordaan vroeg M&I/Partners opnieuw naar het ECD-landschap te kijken. Mirjam Verheijen en Aukje Houben kregen in de rol van programmamanager de taak om de ECD-selectie & -implementatie samen met alle zorgdomeinen tot een succes te maken.

Programmamanager ECD-selectie & Implementatie

Om de doelstelling te bereiken hebben Mirjam Verheijen en Aukje Houben met Cordaan samen een ECD-selectietraject opgestart. Met ‘multidisciplinair samenwerken in één cliëntdossier’ als belangrijkste uitgangspunt koos de raad van Bestuur en directie voor het elektronisch cliënten dossier ‘ONS van Nedap’ in te voeren in alle zorgdomeinen. Dit betekende dat er vier verschillende ECD’s werden voor één geïntegreerd systeem. Mirjam Verheijen en Aukje Houben kregen de taak als programmamangers om dit project samen met alle zorgdomeinen tot een succes te maken.

Resultaat: kwalitatief betere zorgverlening

We zijn gestart met 'Zorg in de wijk'. Een gedreven groep zorgprofessionals heeft in een korte tijd hun collega’s meegenomen in ONS en het ECD-systeem eigen gemaakt. Met als resultaat: kwalitatief betere zorgverlening.

Belangrijkste mijlpalen

De andere deelimplementaties zijn parallel uitgerold toen ‘Zorg in de Wijk’ in de nazorgfase zat. In 2019 zijn bijna 6.000 medewerkers gaan werken met ONS waarbij vier verschillende ECD’s vervangen zijn voor één ECD. De belangrijkste mijlpalen die we bereikt hebben zijn

  • beter en makkelijker onderling samenwerken;
  • een cliënt heeft maar één zorgdossier en één zorgplan
  • én de zorgadministratie en het zorgdossier werken in één zorgplan.

De grootste uitdaging zat in het behandeldossier. Uiteindelijk is gekozen om het bestaande behandeldossier te behouden. Om de doelstelling multidisciplinair samenwerking te bevorderen zijn nieuwe werkafspraken gemaakt en is de uitwisseling tussen het behandeldossier en zorgdossier geoptimaliseerd. 

Cordaan

Cordaan is een van de grootste zorgorganisaties van Nederland en biedt ondersteuning aan zo’n 20.000 mensen vanuit 120 locaties in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. Cordaan is actief in de thuiszorg, verpleeghuiszorg maar ook verstandelijk gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugd en revalidatie.