E-health implementeren bij Altrecht in crisistijd

Sinds 2008 past Altrecht e-health toe als onderdeel van de behandeling. Altrecht had al enige tijd de wens om nog meer in te zetten op e-health en schakelde daarbij de hulp in van M&I/Partners.

De rol van M&I/Partners

In februari is Aukje Houben van M&I/Partners als projectleider e-health gestart om het gebruik van e-health te laten groeien waarbij de focus lag op het behalen van de VIPP-GGZ C1 doelstellingen. M&I/Partners heeft eerder ook de VIPP-roadmap workshop begeleid dat leidde tot inschrijving van de VIPP GGZ-subsidieregeling. 

Toename e-health gebruik

Altrecht neemt deel aan de VIPP GGZ-subsidieregeling en wilde het project VIPP C1 (gebruik e-health laten groeien) een vliegende start geven. VIPP GGZ is een subsidieprogramma voor het aanbieden van waardegedreven zorg. De regeling richt zich concreet op e-health, informatievoorziening en informatie-uitwisseling. GGZ-instellingen kunnen zich inschrijven op drie modules: patiënt en informatie, patiënt en e-health of patiënt en medicatie. 

Uitdagingen

De uitdaging uin het project zat met name in concretere afspraken maken met de verschillende zorgeenheden over hun wensen en welke ruimte er was naast alle lopende projecten. Daarnaast was het van belang om Karify, het e-healthplatform waar Altrecht gebruik van maakt, in te bedden in de werkprocessen. 

Noodzaak door corona

Al snel na de start van M&I/Partners bij Altrecht brak het coronavirus uit. Voor de coronacrisis stoeiden de verschillende zorgeenheden met de vraag ‘hoe willen we e-health echt doorvoeren in ons proces en wat is daar een goede timing voor?’. Door de uitbraak van het virus ontstond er de noodzaak om e-health echt te gaan gebruiken. Dit ging niet bij alle zorgeenheden vanzelf omdat e-health onder andere lastig toepasbaar is bij bepaalde kwetsbare patiëntengroepen. Ondanks de uitdagingen werd fysiek contact met patiënten verminderd en werden digitale toepassingen voor zorg op afstand, zoals beeldbellen, chats en e-consulten steeds meer gebruikt. Het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg op een veilige manier stonden altijd centraal. 

Projectplan aan de kant 

Door de vele digitale initiatieven in de organisatie, de hoge druk en tijdgebrek door corona was het project zoals van te voren bedacht niet wenselijk. We zijn met de zorgeenheden in gesprek gegaan om de e-healthuitdagingen op korte termijn in kaart te brengen. Zo konden we de zorgeenheden helpen bij de uitdagingen die er op dat moment lagen door corona. Een van de oplossingen die we gerealiseerd hebben is het lanceren van een communicatieplatform waar Altrecht op een overzichtelijke manier alles kan vinden over e-health binnen Altrecht. Op deze pagina werden e-healthcijfers in de coronaperiode getoond en positieve nieuwsberichten geplaatst. Daarnaast werden ook de meest gestelde vragen en processen weergegeven voor wensen binnen Karify. 

Focus op de toekomst

Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met de zorgeenheden om ook de middellange termijn acties in kaart te brengen. Zo kreeg Altrecht inzicht welke processen na corona behouden moeten blijven, waar het wenselijk is om terug te gaan naar de situatie voor corona of een combinatie aan te bieden.

Door de coronaperiode werd duidelijk dat online behandelen van patiënten andere mogelijkheden biedt dan de traditionele behandelingen. Het heeft bij bepaalde patiëntengroepen zelfs geleid tot oplossing van het werkplektekort en terugdringen van de wachtlijst. Het investeren in nieuwe online oplossingen die beter aansluiten bij zorgprofessionals en patiënten met als doel terugdringen van onder andere wachttijden wordt ook na corona verder vormgegeven. De uitdaging in de zorg zit met name nog in het structureel inbedden van e-healthprogramma’s in de zorgtrajecten. 

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Aukje Houben. Wij adviseren u graag welke digitale strategie en visie bij uw organisatie past, hoe u e-healthtrajecten kunt organiseren en hoe u e-health een structureel karakter kunt geven binnen uw organisatie.

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Altrecht strategische richting met VIPP-roadmap

De kwaliteit van zorg verbetert als een patiënt actief deelneemt in het zorgproces. Het VIPP-programma geeft een stevige impuls om patiënten toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Maar wat zijn verstandige strategische en haalbare keuzes? M&I/Partners heeft bij Altrecht de succesvolle VIPP-roadmap workshop verzorgd. Daar hebben zij samen met Altrecht strategisch richting gegeven aan patiëntparticipatie en de uitwisseling van medische informatie.

Lees verder
Isala businesscase Track and Trace medische technologie

Isala heeft M&I/Partners gevraagd om een integrale businesscase op te stellen voor de toepassing Track and Trace medische technologie binnen het ziekenhuis. Deze technologie biedt mogelijkheden om real-time inzicht te krijgen in de locatie van apparatuur en personen.

Lees verder

eHealth in uw organisatie tot een succes maken?

De 'eHealthreis: een praktische gids naar succes' geeft u stapsgewijs korte en duidelijke antwoorden.

Naar de eHealthreis