Altrecht strategische richting met VIPP-roadmap

De kwaliteit van zorg verbetert als een patiënt actief deelneemt in het zorgproces. VIPP geeft een stevige impuls om patiënten toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Maar wat zijn verstandige strategische en haalbare keuzes? Aukje Houben van M&I/Partners heeft bij Altrecht de succesvolle VIPP-roadmap workshop verzorgd. Daar hebben zij samen met Altrecht strategisch richting gegeven aan patiëntparticipatie en de uitwisseling van medische informatie.

Regie voor de patiënt

De VIPP GGZ regeling geeft een impuls aan de eigen regie van de patiënt, de  informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional, het vergroten van de medicatieveiligheid en het gebruik van eHealth. Maar wat zijn verstandige strategische en haalbare keuzes rondom VIPP in de GGZ? Wat is er nodig om de VIPP-doelstellingen te realiseren? Hoe organiseer je draagvlak? M&I/Partners heeft een VIPP-workshop voor de GGZ ontwikkeld om antwoord te krijgen op deze vragen. 

Strategische richting

Eind november heeft Aukje Houben bij Altrecht de succesvolle VIPP-roadmap workshop verzorgd. Daar heeft zij samen met Altrecht strategisch richting gegeven aan patiëntparticipatie en de uitwisseling van medische informatie. “Tijdens de workshop heeft Altrecht meer inzicht gekregen in de impact van de diverse VIPP-modules en de activiteiten die nodig zijn om de doelen te halen. Op basis van deze inzichten hebben zij besloten voor welke VIPP-modules zij zich gaan inschrijven. Daarnaast hebben we gezamenlijk verkend welke bestaande en nieuwe projecten nodig zijn om de VIPP-doelstellingen te realiseren. Bij de workshop was een brede vertegenwoordiging van de organisatie aanwezig: bestuur, zorgmanagement, behandelaren en ICT. Dit was een belangrijke factor voor het behalen van het resultaat” vertelt Aukje.

Liesbeth van den Heuvel, Leidinggevende Informatisering & Zorgadministratie bij Altrecht over de VIPP-workshop van M&I/Partners: “De workshop heeft er voor gezorgd dat we met elkaar een veel beter idee hebben waar we op willen inschrijven en we hebben hiervoor nu ook echt breed commitment van bestuur en zorgmanagement, tot behandelaren en de ICT-afdeling.”

VIPP-programma GGZ

VIPP is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. De rol van de patiënt in het eigen zorgproces verandert. De patiënt wordt steeds meer een partner voor zorgprofessionals en het ziekenhuis met ICT als aanjager. Het VIPP-programma zorgt ervoor dat de nodige standaarden geïmplementeerd worden waardoor deze informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen patiënt en zorgverleners mogelijk is.

Hulp nodig?

M&I/Partners helpt u met het behalen van de VIPP-doelstellingen. Sinds de start van VIPP hebben we al diverse ziekenhuizen en GGZ-instellingen ondersteunen met diverse workshops, project- en programmamanagement op het gebied van VIPP. Neem contact op met Aukje voor meer informatie!

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

eHealth in uw organisatie tot een succes maken?

De 'eHealthreis: een praktische gids naar succes' geeft u stapsgewijs korte en duidelijke antwoorden.

Naar de eHealthreis