Hoe AI bijdraagt aan een effectieve crisisbeheersing

Hoe AI bijdraagt aan een effectieve crisisbeheersing

Vier veiligheidsregio's (Friesland, Groningen, Noord- en Oost-Gelderland, Utrecht), het IFV en iNowit (het innovatieplatform van en voor de veiligheidsregio's op het gebied van informatievoorziening) hebben de krachten gebundeld en onderzoeken samen de inzet van artificial intelligence (een virtuele assistent) in de crisisorganisatie. Jorne Grolleman van M&I/Partners ondersteunt dit project in de rol van projectleider ‘Virtuele Assistent’.

Het idee is dat deze 'Virtuele Assistent' automatisch verschillende informatiebronnen doorzoekt ten behoeve van het situatiebeeld van het incident of de crisis en is daarmee een aanvulling op het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). De tijdwinst die hierdoor te behalen valt, kan zich vertalen in een snellere en betere beeld-, oordeels en besluitvorming, waardoor de kans op schade en slachtoffers wordt verkleind. Bovendien is de informatiemanager niet (meer) afhankelijk van zijn eigen geheugen en vaardigheden om de juiste informatiebronnen aan te spreken. De ‘Virtuele Assistent’ neemt hem of haar dus werk uit handen.

Innovatie

Jorne Grolleman van M&I/Partners ondersteunt dit project in de rol van projectleider ‘Virtuele Assistent’. "Zowel de techniek als de aanpak is innovatief. Dat betekent dat we al doende leren. Het project kent verschillende fasen en meerdere 'go' of 'no go' momenten. Voor de samenwerking met leveranciers gaan we voor een innovatief inkooptraject, het innovatiepartnerschap. Hierbij dagen we een aantal leveranciers tegelijk uit om een oplossingsrichting met ons uit te werken. Dit legt de basis voor de uiteindelijke keuze van de leverancier en geeft de ruimte voor innovatie en samenwerking. Met de deelnemende regio's kijken we stap voor stap wat er nodig is voor een succesvol resultaat. Er zijn verschillende momenten in het traject waarop andere veiligheidsregio's en  crisispartners worden betrokken. We verwachten door deze aanpak een instrument te ontwikkelen dat landelijk uitgerold wordt."

Planning

Alle deelnemers leveren een bijdrage in tijd en geld. Op dit moment wordt ook gekeken naar verschillende subsidiemogelijkheden voor het vervolg dat al voorzien wordt. En er worden voorbereidingen getroffen voor een aanbesteding voor het ontwikkelen van een prototype.

Oorsprong

Het projectidee is ontstaan in 2019 in veiligheidsregio Friesland. Zij ontwikkelden een Proof of Concept. In een tabletop met eindgebruikers uit verschillende veiligheidsregio's bleek de vruchtbaarheid van dit project. Overtuigd van de waarde werd gekeken naar mogelijkheden om het project verder te brengen. De programma’s Informatievoorziening en Netcentrisch Werken ondersteunen het project vanuit het IFV.