Toekomstbestendige Business Intelligence bij Woonzorgconcern IJsselheem

Woonzorgconcern IJsselheem heeft de ambitie om meer datagedreven te gaan werken met moderne informatievoorziening. Adviseur Wouter Gude van M&I/Partners heeft IJsselheem ondersteund in het organiseren en positioneren van een team van Business Intelligence specialisten en informatieanalisten, het selecteren en inrichten van toekomstbestendige Business Intelligence en het implementeren van intuïtieve dashboards bij eindgebruikers.

IJsselheem biedt zorg en dienstverlening aan ouderen bij het wonen en leven, in de wijkverpleging en op herstelgerichte zorg in de regio's Kampen, Zwolle en Zwartewaterland. Informatievoorziening speelt een belangrijke rol binnen de organisatie. Het biedt inzicht in de prestaties en kwaliteit van de organisatie en het ondersteunt zorgprofessionals bij het leren en verbeteren. Daarvoor dient de informatie juist, tijdig en volledig beschikbaar te zijn; alsmede toegespitst op de eindgebruiker.

Grote informatiebehoefte vraagt om prioriteiten stellen

Al vroegtijdig in het project bleek dat de informatiebehoefte enorm groot was. Verschillende bestaande rapportages en andere informatieproducten voldeden niet meer aan de actuele behoefte. Nieuwe databronnen moesten daartoe worden ontsloten naar het moderne datawarehouse en gevalideerd. Daarnaast waren er ook veel nieuwe wensen vanuit de organisatie. Om die reden werd de informatiebehoefte in kaart gebracht, beoordeeld en geprioriteerd aan de hand van een afwegingskader. Wat voegt de meeste waarde toe voor de organisatie? Wat is laaghangend fruit ofwel wat is gemakkelijk en vlot te realiseren? Deze prioritering resulteerde in soms lastige besluiten, maar vergrootte de focus met als resultaat een goede balans tussen duurzame impact en snelle successen.

Implementatie bij eindgebruikers

Het ontwikkelen van nieuwe informatieproducten vraagt een grote tijdsinvestering. Deze worden pas waardevol wanneer de getoonde informatie ook daadwerkelijk leidt tot verandering. Dat begint met het betrekken van eindgebruikers bij het ontwikkelen van informatieproducten. Dit is een multidisciplinaire aangelegenheid waarbij BI- en informatiespecialisten enerzijds en inhoudelijk experts anderzijds gezamenlijk de producten ontwerpen en (functioneel) valideren. Daarnaast is de implementatie ondersteund door webinars onder ruim 100 medewerkers van de woonlocaties van IJsselheem. Tijdens deze interactieve sessies staat zowel de werking van de nieuwe dashboards centraal als hoe zorgprofessionals de informatie kunnen gebruiken om te sturen of te verbeteren. Hiermee is gepoogd om dashboards te lanceren die niet alleen aantrekkelijk ogen, maar juist ook effectief ondersteunen in het inzetten van verbeteracties.

Volwassenheid van de Business Intelligence-organisatie

Informatievoorziening is een continu proces: de wereld verandert en daarmee ook de informatiebehoefte. Toekomstbestendige Business Intelligence houdt daarom rekening met continu veranderende behoefte en evoluerende informatieproducten. De organisatie en positionering van het team, afgesproken werkprocessen en een roadmap/ontwikkelagenda dragen bij aan de volwassenheid van de Business Intelligence-organisatie bij IJsselheem.

IJsselheem werkt verder aan de implementatie van nieuwe dashboards voor de andere zorgvormen die zij aanbiedt, het doorontwikkelen van de huidige dashboards, het aansluiten van additionele databronnen en inzetten van geavanceerde analysetechnieken.

Egbert den Engelsman, directeur Bedrijfsvoering en Vastgoed bij Woonzorgconcern IJsselheem: “Wouter heeft ons geholpen aan moderne BI-tools en een team van informatiespecialisten ingebed in het organisatienetwerk met afgesproken werk- en ontwikkelprocessen. Hij toonde daarbij veel kennis en autoriteit op het vakgebied met grote ambitie en overtuigingskracht in het realiseren van resultaten.” 

Meer weten?

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Wouter Gude. Ontdek meer over datagedreven werken in uw organisatie.

 

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Het slimmer en beter gebruikmaken van data binnen uw organisatie stelt u in staat om betere beslissingen te nemen, op zowel operationeel als strategisch niveau.

 

M&I/Partners helpt u met de transformatie naar een informatiegestuurde en data intelligente organisatie.

Ontdek de mogelijkheden