Succesvol PGO vereist regiosamenwerking in regio Rotterdam

In de regio Rotterdam werkt M&I/Partners, in de rol van projectleider PGO, samen met Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en Van Weel Bethesda Ziekenhuis aan het overbrengen van één boodschap om daarmee het PGO te omarmen en de informatie-uitwisseling in de zorg te verbeteren.

In een ideale wereld kan een burger te allen tijde z’n eigen medische gegevens uploaden in een app, deze gegevens aanpassen en delen met andere zorgprofessionals. Dit lijkt een makkelijke opgave maar niets is minder waar. Om de informatie-uitwisseling via PGO’s in de zorg te verbeteren is regiosamenwerking noodzakelijk.

VIPP 5

De meeste ziekenhuizen in Nederland hebben zich ingeschreven voor het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional (VIPP 5). Het doel van dit programma is dat patiënten zoveel mogelijk eigen regie hebben op hun eigen gezondheidsgegevens en daarmee de eigen medische gegevens kunnen beheren. Om dit te realiseren wordt informatie vanuit het ziekenhuis via PGO’s uitgewisseld. 

Uitdagingen

PGO’s zijn volop in ontwikkeling waardoor de ontsluiting van gegevens naar het PGO nog niet foutloos gaat. PGO’s kunnen alleen succesvol zijn als de hele keten meedoet. Een cruciaal verschil is dat de patiënt een PGO kiest en niet de zorginstelling. Dat maakt de complexiteit en dynamiek anders.

Een boodschap

Om de informatie-uitwisseling via PGO’s in de zorg te verbeteren is regiosamenwerking noodzakelijk. In de regio Rotterdam werken wij samen met ziekenhuizen en huisartsen om de communicatie naar zorgprofessionals en patiënten te stroomlijnen. Hoe meer we gezamenlijk communiceren in hetzelfde tijdspad hoe meer het de patiënt helpt om het PGO te omarmen. Het doel is dus om één boodschap uit te dragen aan patiënten.

Het is lastig om de rol van de patiënt goed neer te zetten en daarmee het goede verhaal te vertellen. Samen met de patiëntenadviesraad, zorgprofessionals, huisartsen, communicatieadviseurs en projectleiders in de regio hebben we onze krachten gebundeld. Een van de successen binnen VIPP 5 die we hebben gerealiseerd in de regio Rotterdam is het versterken van de samenwerking in de regio. Samenwerking kost tijd, maar samen kom je verder.

Kennis delen

Daarnaast delen wij ook zoveel mogelijk kennis om van elkaar te leren. Bijvoorbeeld bij het testen van PGO’s. Er zijn tientallen PGO’s waaruit patiënten kunnen kiezen en de samenstelling en mogelijkheden binnen een PGO verandert continu. Het lange termijn doel van een PGO is helder maar de dilemma’s op korte termijn zijn groot. Wij focussen ons zoveel mogelijk op het verbinden van de keten. Die verbinding is noodzakelijk voor een informatie-uitwisseling die echt werkt én het maximale uit het medische proces haalt.

Patiëntperspectief

Patiënten krijgen gevraagd en ongevraagd steeds meer te maken met digitalisering in de zorg. Verschillende eHealth oplossingen worden aangeboden binnen zorginstellingen en ziekenhuizen. In sommige gevallen worden er meerdere apps aangeboden voor een bepaald ziektebeeld. Dit hoeft geen probleem te zijn. Wij hebben vaak ook meerdere ‘thuisbezorg' of 'online betalen' apps. Toch zien wij regelmatig dat patiënten door de bomen het bos niet meer zien. Ook hierin is communicatie belangrijk. Patiënten moeten de boodschap begrijpen en weten waar ze naartoe kunnen met vragen. Dit moet duidelijk zijn voordat er naar patiënten gecommuniceerd wordt. Regionaal zijn we hiervoor ‘proces flows’ aan het uitwerken. Uiteindelijk heeft de patiënt behoefte aan een duurzame oplossing waarin het PGO net zo logisch wordt als een 'online betalen' app. Pas dan kan een patiënt in regie komen.

Meer weten?

Meer weten over regiosamenwerking of hulp nodig bij informatie-uitwisseling? Neem vrijblijvend contact op met onze experts of lees meer over de VIPP-programma’s.

Terug naar het overzicht