Het VIPP-landschap in kaart


De afgelopen jaren zijn er diverse VIPP-programma’s geïntroduceerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als doel de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling te versnellen. Het aantal VIPP-programma’s en initiatieven worden steeds verder uitgebreid en complexer. Vanuit M&I/Partners hebben we de samenhang en de verschillen van het VIPP-landschap in kaart gebracht.

De afgelopen jaren zijn er diverse VIPP-programma’s geïntroduceerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als doel de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling te versnellen. VIPP staat daarbij voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional.

VIPP-landschap in kaart gebracht

Het aantal VIPP-programma’s en de inhoud ervan wordt steeds verder uitgebreid. Daarnaast bestaan er focusprogramma’s van het ministerie van VWS en de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg. Kortom, een brei aan interessante informatie en initiatieven die ook steeds complexer wordt. Vanuit M&I/Partners hebben we de samenhang en de verschillen van het VIPP-landschap in kaart gebracht.

Focusprogramma’s voor gegevensuitwisseling

In juli 2019 besloot het Informatieberaad Zorg (een samenwerkingsorgaan tussen overheid en zorgpartijen) dat zij gaat inzetten op vier focusprogramma’s die nauw aansluiten op prioritaire gegevensuitwisselingen. Deze vier programma’s zijn:

  1. Registratie aan de Bron (BasisgeGevensset Zorg)
  2. eOverdracht
  3. Medicatieoverdracht
  4. Twiin (beelduitwisseling).

Aan deze vier programma’s is MedMij als vijfde programma toegevoegd. Deze programma’s bij elkaar worden ook wel de ‘big 5 van VWS’ genoemd. Naar verwachting komt daar dit kalenderjaar een zesde programma bij op het gebied van spoedzorg (informatie-uitwisseling in de acute keten).

Overzicht VIPP-programma’s

De belangrijkste doelstelling van de VIPP-programma’s is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstellingen onderling en met de patiënt. De huidige set aan VIPP-programma’s ziet er momenteel als volgt uit.

Vipp-landschap

Bron: presentatie Informatieberaad Zorg, 23 maart 2020 

VIPP 1: Medisch specialistische zorg / algemene ziekenhuizen

Doel: dat patiënten veilig en digitaal kunnen beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens. Focus met name op ontsluiting van informatie en medicatie informatie. Status: subsidieaanvraag is niet meer mogelijk en de meting diende voor 1 april 2020 plaats te vinden. Wegens COVID-19 is de aanvraag tot vaststelling verschoven van 1 september 2020 naar 1 december 2020.

VIPP 2: Zelfstandige klinieken / overige medisch specialistische zorg

Doel: dat patiënten veilig en digitaal kunnen beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens. Focus met name op ontsluiting van informatie en medicatie informatie. Status: subsidieaanvraag is niet meer mogelijk en de meting diende voor 1 april 2020 plaats te vinden. Wegens de COVID-19 is de aanvraag tot vaststelling verschoven van 1 september 2020 naar 1 december 2020.

VIPP 3: GGZ-instellingen

Doel: dat patiënten veilig en digitaal kunnen beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens en terugdringen van wachttijden door inzet van eHealth bij behandeling. Focus met name op patiëntgegevens, -medicatie en eHealth. Status: subsidieaanvraag was mogelijk tot 1 mei 2020, verantwoording is wegens COVID-19 verschoven van uiterlijk 1 februari 2021 naar 1 november 2021.

VIPP 4: GGZ-zelfstandigen/vrijgevestigden

Doel: op een gestandaardiseerde en veilige manier medische informatie digitaal uitwisselen met de persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt. Focus is met name op aanpassingen van EPD-softwareleveranciers. Status: aanvraag is mogelijk tot 1 september 2020, verantwoording dient plaats te vinden voor 31 december 2021.

VIPP 5: Ziekenhuizen, UMC, Kliniek

Doel: dat patiënten veilig en digitaal kunnen beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens in een PGO en ziekenhuizen kunnen onderling gegevens uitwisselen. Focus vooral op uitwisseling middels PGO, op basis van BasisGegevensset Zorg en MedMij standaarden. Status: aanvraag was mogelijk tot 1 juni 2020 maar is wegens de COVID-19 situatie verlengd tot 31 oktober 2020. De verantwoording datum verschilt per module, variërend tussen 2021 en 2023 (ook deze zijn verlaat i.v.m. COVID-19).

VIPP Babyconnect: Geboortezorg

Doel: dat patiënten veilig en digitaal kunnen beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens in een PGO en  elke betrokken zorgverlener optimaal geïnformeerd is. Focus vooral op integraal dossiervorming, de gehele geboortezorg-keten en hergebruik van data. Status: aanvraag kan worden ingediend tussen 1 november en 31 december 2020, verantwoorden uiterlijk 4 juni 2023.

VIPP OPEN: Huisartsen

Doel: dat patiënten veilig en digitaal kunnen beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens. Focus naast inzage ook op ontwikkeling van actief beleid, multidisciplinaire informatie-uitwisseling, zelfmeet gegevens en regionale innovatie. Status: aanvraag was mogelijk tot 1 juni 2020, waarbij praktijken nog wel tot 1 oktober 2020 kunnen worden toegevoegd aan bestaande regionale coalities. Verantwoording dient plaats te vinden tussen 1 januari 2023 en 28 mei 2023.

VIPP InZicht: verpleeghuizen en wijkverpleging

Doel: dat patiënten veilig en digitaal kunnen beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens in een PGO, verhogen medicatieveiligheid en professionals uit care en cure kunnen informatie met elkaar uitwisselen. Focus vooral op medicatieveiligheid, eOverdracht en ontsluiting richting PGO. Status: subsidieaanvraag kan tot 1 september 2021, de activiteiten moeten uiterlijk op 31 december 2022 zijn uitgevoerd.

VIPP-programma’s in relatie tot de focusprogramma’s

De focusprogramma’s zijn aan de VIPP-programma’s verbonden omdat zij standaarden ontwikkelen die weer binnen de VIPP-programma’s worden geïmplementeerd. Dat betekent dat er in de VIPP-programma’s geen nieuwe standaarden worden ontwikkeld maar wordt aangesloten bij landelijke informatiestandaarden (MedMij, Registratie aan de bron en eOverdracht) die voortkomen uit de focusprogramma’s van het Informatieberaad Zorg. Onderstaande visualisatie geeft de samenhang weer tussen de verschillende focusprogramma’s (de ovale vormen) en de VIPP-programma’s (de middenlijn).

VIPP op een rij

Bron: afbeelding M&I/Partners gebaseerd op presentatie Informatieberaad Zorg, 23 maart 2020

Wat staat de zorg te wachten?

De komende jaren wordt de druk aan de kant van de zorgverleners en leveranciers steeds groter. Dit doet een beroep op het absorptievermogen bij zorgverleners als bij softwaresystemen leveranciers. De zorgmarkt heeft daarbij de overheid gevraagd een meer sturende rol te gaan spelen in de uitwisseling van gegevens. Dit heeft ertoe geleid dat het ministerie van VWS regelgeving in voorbereiding heeft die uitwisseling van gegevens verplicht gaat stellen voor zorginstellingen. De regelgeving is nog in ontwikkeling maar hierin zitten waarschijnlijk ook bepalingen voor softwareleveranciers.

Waar de eerdere VIPP-programma’s een stimulerend karakter hebben, is nu de verwachting dat regelgeving centraal staat. Uitwisseling van informatie is en blijft daarmee de komende jaren een belangrijk onderdeel van ontwikkelingen in de zorg. Mede omdat dit een randvoorwaarde is om de verplaatsing van zorg, zoals vastgesteld als doelstelling in het hoofdlijnenakkoorden 2018-2022, te ondersteunen.

Hulp nodig?

Staat u aan de vooravond van deelname aan één van de VIPP-programma’s en vraagt u zich af waar te beginnen? Of u zoekt naar een kapstok voor uw lopende VIPP-programma. Wij helpen u graag met het behalen van uw VIPP-doelstellingen of het verschaffen van inzicht.

Sinds de start van VIPP hebben we verschillende ziekenhuizen, VVT-instellingen en GGZ-instellingen ondersteund. Met workshops en proeftuinen op het gebied van VIPP maar ook middels project- en programmamanagement om een VIPP-traject te doorlopen.

Neem contact op met Karlijn Pielage of Rutger Leer voor meer informatie of het organiseren van een inspiratiesessie!Terug naar het overzicht

eHealth in uw organisatie tot een succes maken?

De 'eHealthreis: een praktische gids naar succes' geeft u stapsgewijs korte en duidelijke antwoorden.

Naar de eHealthreis

Gerelateerde publicaties

Ketenzorg belooft veel voor de gezondheidszorg. Keteninformatisering in de zorg draagt bij aan het verbeteren van de zorg, de zorg efficiënter te maken en meer te laten aansluiten op de vragen van de patiënt. Wij hebben een stappenplan ontwikkeld om in 5 stappen te komen tot succesvolle keteninformatisering in de zorg.

Lees verder

Bij E-Health is het niet belangrijk dat we opleveren wat we vooraf met elkaar hebben afgesproken. Het is belangrijk dat we iets maken dat de doelgroep gaat gebruiken, iets dat hen toegevoegde waarde biedt. Een aanpak zoals scrum past hier perfect bij.

Lees verder