Zorgrobotica biedt nog geen oplossing voor personeelstekorten


De belofte van zorgrobotica om een oplossing te bieden voor het personeelstekort in de zorg, wordt nog niet geheel waargemaakt. De redenen hiervoor zijn dat de techniek soms nog niet zo ver is dat de robot aan de verwachtingen voldoet, de kennis van zorgpersoneel over de mogelijkheden beperkt is en dat het door tijdgebrek moeilijk is om te investeren in het leren omgaan met zorgrobots.

Volgens M&I/Partners, dat in samenwerking met de TU Eindhoven opnieuw onderzoek gedaan naar de stand van zorgrobotica in Nederland, neemt het aantal zorgrobots dat wordt gebruikt in de zorg wel toe.

M&I/Partners onderscheidt onder meer sociale robots, robots voor zorgtaken, robotortheses en robothulpmiddelen. De twee marktleiders voor sociale robots, ZORA en Paro, kennen respectievelijk 100 en 230 in gebruik zijnde robots. De verwachting is dat dit aantal verder zal toenemen en dat eenvoudiger, betaalbare robots zoals ‘Tessa’ meer opmars zullen maken.  

De belofte dat zorgrobotica kan helpen in het personeelstekort in de zorg, wordt vooralsnog niet ingelost. De techniek, bijvoorbeeld om fysieke zorgtaken over te nemen, is nog sterk in ontwikkeling. ‘We zien vooral vorderingen op gebruiksvriendelijkere bediening. De komende jaren zien we kansen als het gaat om combinatie binnen zorgorganisaties van zorgrobotica met een elektronisch zorgdossiers, domotica en val- en dwaaldetectie,’ Antoon van Luxemburg. 

Belemmeringen inzet zorgrobots:

  • Techniek nog niet ver genoeg om aan de verwachtingen te voldoen.
  • Kennis over robots in de zorg nog te beperkt. Kennis bij zorgprofessionals over robots neemt wel toe.
  • Door tijdgebrek moeilijk te investeren in het leren omgaan met zorgrobots.


Belangrijkste toekomstverwachtingen:

  • Techniek ontwikkelt door, bediening wordt gebruiksvriendelijker.
  • Eenvoudige en betaalbare ‘robots’ maken een opmars.
  • Combinatie van zorgrobotica met elektronisch zorgdossier, domotica, val- en dwaaldetectie maken een intrede

Bent u benieuwd naar het complete robotica onderzoek?
Download de infographic en het definitieve rapport van het Zorgrobotica Onderzoek 2017.Terug naar het overzicht

E-Health in uw organisatie tot een succes maken?

De 'E-Healthreis: een praktische gids naar succes' geeft u stapsgewijs korte en duidelijke antwoorden.

Naar de E-Healthreis

Gerelateerde publicaties

We hebben het de afgelopen maanden allemaal zien gebeuren: digitale initiatieven in de zorg die jarenlang voortmodderden, werden ineens omarmd. Nu is het zaak om deze innovatie vast te houden. Het risico is immers niet denkbeeldig dat iedereen weer terugvalt in zijn oude vertrouwde patroon. Om daar een oplossing voor te vinden hebben we voor zorgverleners een 'keuzehulp: juiste zorg op de juiste plek' ontwikkeld.

Lees verder

Hoewel de massale adoptie van robots nog op zich laat wachten en de technologie nog grote stappen moet maken, is het interessant om alvast naar de toekomst te kijken. Wat doe je bijvoorbeeld met het beheer als je opschaalt naar 500 robots?

Lees verder