Hoe houd je de innovatie in stand?


We hebben het de afgelopen maanden allemaal zien gebeuren: digitale initiatieven in de zorg die jarenlang voortmodderden, werden ineens omarmd. Door patiënten maar ook – en dat lag soms minder voor de hand – door zorgverleners. Lange reizen naar het ziekenhuis en uren in de wachtkamer waren ineens niet meer nodig. Dit vanwege iets dat we eigenlijk allang wisten: je kunt dat ook snel via het beeldscherm doen. Nu het moest, kreeg het ineens vleugels.

Innovatie vasthouden

Nu is het zaak om deze innovatie vast te houden. Het risico is immers niet denkbeeldig dat iedereen weer terugvalt in zijn oude vertrouwde patroon. Dokters die hun patiënten toch weer oproepen om toch vooral op de poli langs te komen, ook als daar eigenlijk geen medische noodzaak voor is. Ingesleten gedrag laat zich nu eenmaal moeilijk veranderen.

Keuzehulp: juiste zorg op de juiste plek

Om daar een oplossing voor te vinden, werd ik uitgenodigd door een team enthousiaste zorgprofessionals. Samen ontwikkelden we voor zorgverleners een 'keuzehulp: juiste zorg op de juiste plek' die ondersteuning biedt als je niet goed weet wat het beste is: een ‘gewoon’ consult of een consult op afstand. Want dat is natuurlijk altijd een afweging. Elkaar altijd digitaal ontmoeten is niet goed, maar elkaar altijd in persoon ontmoeten is nergens voor nodig.

Fysiek en digitaal

De keuzehulp helpt je bij het maken van de juist afweging. Een fysiek consult is bijvoorbeeld wenselijk als er een intensieve observatie nodig is, of simpelweg als de patiënt daarom vraagt. In de meeste andere gevallen kan een consult op afstand volstaan. Maar ook als je wilt behandelen of iets wilt meten, zijn er verschillende opties. De keuzehulp maakt duidelijk wat per geval het beste is.

Mijn advies: kijk eens naar deze keuzehulp voor zorgverleners. Hij is eenvoudig en dat is de kracht ervan. De afweging maak je als zorgverlener natuurlijk altijd zelf, maar het helpt als die afweging zo goed mogelijk gefundeerd is.

Keuzehulp voor patiënten

Ook interviewden we een aantal patiënten voor deze keuzehulp. Voor hen is zorg op afstand vaak ideaal. ‘Via telemonitoring en mail onderhielden de cardioloog en ik intensief contact,’ zei een van hen. ‘Zonder deze mogelijkheid moest ik helemaal naar de Eerste Harthulp om te checken of de ritmestoornis acceptabel was geweest. De vrijheid die telemonitoring mij geeft is echt superfijn.’ Toch geldt ook voor patiënten dat een fysiek consult soms de voorkeur heeft. Om hen daarbij te ondersteunen, ontwikkelen we nu ook een keuzehulp voor patiënten.

Zodra die gereed is, laten we het weten. Heeft u intussen nog tips of suggesties? Ik hoor het graag.Terug naar het overzicht

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap

Gerelateerde publicaties

De opdracht is duidelijk. De zorg moet ook voor onze kinderen betaalbaar en toegankelijk blijven. Technologie kunnen we slimmer hiervoor inzetten. Voor de patiënt maar ook voor zorgprofessionals die in de zorg willen blijven werken. Om technologie succesvol aan betere en betaalbare zorg te laten bijdragen is een visie nodig.

Lees verder