Coronacrisis: de effecten op digitalisering in de zorg


Uit onderzoek onder CIO's in 23 ziekenhuizen blijkt dat digitale transformatie door Covid-19 in een stroomversnelling raakt. Ruim 90% van de ondervraagde ziekenhuizen verwacht dat de inzet van digitale zorg versneld zal zijn na de coronacrisis. Het succes van deze stroomversnelling is te danken aan een combinatie van vijf pijlers: leiderschap, technologie, mindset, vertrouwen en snelheid. 

Digitale transformatie In stroomversnelling

Digitale transformatie raakt door Covid-19 in een stroomversnelling: ruim 90% van de ondervraagde ziekenhuizen verwacht dat de inzet van digitale zorg versneld zal zijn na de coronacrisis. Uit dit onderzoek blijkt beeldbellen de nummer 1 opgeschaalde toepassing, met platformen voor informatie-uitwisseling op 2 en apps voor patiënten op plek 3. Het succes van deze stroomversnelling is te danken aan een combinatie van vijf pijlers: leiderschap, technologie, mindset, vertrouwen en snelheid.

Rol van de CIO

CIO’s van ziekenhuizen hebben een belangrijke rol gespeeld in de coördinatie van opgeschaalde technologie, inrichting van digitale zorgprocessen en waren vaak nauw betrokken bij het coronacrisisteam. De top vijf van zaken waarop CIO’s snel moesten acteren, waren:

  1. Beeldbellen (intercollegiaal, tussen zorgverlener en patiënt en tussen patiënt en familie).
  2. Opschalen thuiswerkfaciliteiten.
  3. Opzetten informatie-uitwisselingen (bijv. met zorginstellingen, VWS, NICE), inclusief EPD-aanpassingen voor dataregistratie/-ontsluiting.
  4. Uitbreiden (IC-)beddencapaciteit en de daarmee gemoeide medische technologie.
  5. Opstellen rapportages (bijv. aantal en verloop coronapatiënten, beddencapaciteit).

Behoefte aan informatievoorziening

Veel van de genoemde vraagstukken creëerden een behoefte aan goede informatievoorziening. Ziekenhuizen hadden met name behoefte aan informatie over het aantal verdenkingen en bevestigde gevallen van patiënten met corona (86%), de bedbezetting per afdeling (71%), in- en uitstroom van patiënten (67%) en ziekteverzuim onder personeel (57%).

Post-corona

Ziekenhuizen zijn overwegend positief dat de digitaliseringsslag een blijvend effect heeft voor de zorg van de toekomst. De overgrote meerderheid verwacht dat na de coronacrisis de inzet van digitale zorg in hun ziekenhuis zal zijn versneld (91%) en dat er bovendien een verdere impuls aan versnelling van digitale zorg wordt gegeven (83%). Ook het gebruik van nieuwe – meer multidisciplinaire – werkvormen ziet men toenemen (65%), evenals wettelijke maatregelen (43%). De meeste CIO’s zijn optimistisch dat de versnelde en effectieve samenwerking in het post-corona tijdperk worden voortgezet.

Zelf aan de slag met digitale transformatie?

Grote kans dat u binnen uw organisatie ook wilt leren van de coronacrisis en mogelijkheden wilt benutten om digitale zorg verder in te zetten. Middels een evaluatiescan op basis van onze vijf pijlers van digitale transformatie in de zorg kunnen wij voor u de mogelijkheden en geleerde lessen in kaart brengen. Neem contact op met Antoon van Luxemburg.

Meer weten?

Heeft u meer vragen over het onderzoek? Of bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.Terug naar het overzicht

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap

Gerelateerde publicaties

Patiënten gebruiken steeds vaker reviewsites om een passende arts te vinden. Artsen zijn zich zeker bewust van deze online reviewsites en beoordelingen. Toch blijkt uit onderzoek van M&I/Partners dat ze hier weinig mee bezig zijn en beperkt relevant vinden.

Lees verder