Regiosamenwerking

Regionale samenwerking is meer dan techniek. Regionale zorgsamenwerking is Samen Werken aan de Zorg voor de burger, cliënt en patiënt in de regio.


De zorg staat voor een grote transformatie waarbij de cliënt/patiënt steeds meer in de regie komt, zorg op de juiste plek wordt geboden en waarbij zorgverleners steeds meer als ketenpartners samenwerken. Ook overheidsorganisaties werken samen in ketens om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en de beoogde dienstverlening mogelijk te maken. Dat gebeurt vaak in een geografische eenheid, een zorgnetwerk, financieringsopzet of een ander samenwerkingsverband: een regionale samenwerking. Hierbij staat samenwerking en informatie-uitwisseling in de keten tussen de verschillende partners centraal. 

Regiosamenwerking

Het doel van regiosamenwerking is om mensen kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning te bieden op de juiste plek. Regiosamenwerking draait om de inhoudelijke doelstellingen die je in een regionaal samenwerkingsverband wil realiseren. Wij geloven dat de doelstelling altijd iets moet bijdragen voor de burger, cliënt, patiënt of medewerkers. Om die doelstelling te realiseren moeten organisaties samenwerken in de regio. In die samenwerking ontstaat er een context met verschillende verstoringen en kansen. De juiste inzet van techniek en ICT zijn daarin erg belangrijk maar niet het doel.

Stappenplan succesvolle regiosamenwerking realiseren

M&I/Partners heeft een praktische reisgids ontwikkeld om te komen tot succesvolle regiosamenwerking in vier fasen

Regiosamenwerking stappenplan M&I/Partners

Hoe kunnen wij u helpen?

M&I/Partners richt zich op de realisatie van randvoorwaarden die nodig zijn om samenwerking en successen tot stand te brengen. Kennis van de publieke sector en digitalisering hebben we binnen M&I/Partners in ruime mate. Daarnaast hebben we sterke inhoudelijke kennis van de processen, organiseren en faciliteren we de samenwerking. Hierin gebruiken we onze vaardigheden als adviseurs. M&I/Partners adviseert en begeleidt u in de rol van programmamanager, adviseur of procesbegeleider bij:

  • het opstellen en realiseren van de randvoorwaarden die nodig zijn om regiosamenwerking tot stand te brengen;
  • het formuleren van een gezamenlijke visie en gemeenschappelijk doel;
  • implementatie van de plannen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over regiosamenwerking en/of gegevensuitwisseling contact op met Rutger Leer, Maria van Schaik of Marco Zoetekouw.  Zorgplatformen, zorgcommunicatie en regionale samenwerking

Kom 2, 3 of 4 november langs bij onze stand op de Zorg en ICT Beurs en ontdek de wereld van zorgplatformen, zorgcommunicatie en regionale samenwerking.

Naar event

Onze kennis en inzichten

De ontwikkelingen rondom PGO’s gaan snel. Dit maakt het een uitdaging om de PGO-vergelijker up-to-date te houden en u te voorzien van correcte en volledige informatie. Wij hebben gekozen de PGO-vergelijker offline te halen. Wel blijven we onze kennis delen rondom dit thema.

Lees verder

Het zorgplatform als matchmaker faciliteert een match tussen de zorgverlener (en zijn informatie) en de patiënt (en zijn informatie). Daarnaast kan een zorgplatform een match maken tussen zorgverleners (of zorgorganisaties) die zoeken naar hulpmiddelen om hun zorgproces digitaal te ondersteunen en applicaties die deze functionaliteiten bieden. Een zorgplatform faciliteert dan de verbindingen met deze applicaties en ontzorgt hiermee de zorgorganisatie.

Lees verder