Blinkers naar toekomstbestendige ICT-omgeving

Thuiszorgorganisatie Blinkers beschikte over een verouderde en gefragmenteerde ICT-omgeving die het primaire proces onvoldoende ondersteunde. De basis ICT-infrastructuur was aan een moderniseringsslag toe. M&I/Partners heeft Blinkers ondersteund bij het opstellen van een ICT-roadmap, de sourcingstrategie, de selectie en implementatie van een nieuwe ICT-dienstverlener. 

Betrouwbare informatievoorziening

Het belang van een betrouwbare informatievoorziening wordt bij Blinkers steeds groter door de groei van de algehele productiviteit, toenemende informatiebehoefte, de verdergaande digitalisering en toenemende integratie van systemen. Uitgangspunt daarbij is dat de informatievoorziening vandaag de dag niet meer over systemen gaat, maar om mensen, samenwerken en het beschikbaar hebben van actuele en betrouwbare informatie in een veilige omgeving.

ICT-roadmap

De basis ICT-infrastructuur van Blinkers bevatte diverse knelpunten. M&I/Partners heeft Blinkers ondersteund bij het opstellen van een ICT-roadmap. Hierbij is gekeken naar het applicatielandschap, hoe dit vernieuwd moet worden en naar de basis ICT-infrastructuur. Daarnaast heeft M&I/Partners een ICT-sourcingstrategie kunnen opstellen die rekening houdt met de te verwachte (markt)ontwikkelingen in het applicatielandschap.

ICT-sourcingstrategie

Bij het opstellen van de ICT-sourcingstrategie wordt altijd het doel dat de klant wenst te bereiken als uitgangspunt gebruikt. Voor de ene klant is dat de volledige outsourcing van de ICT een goede oplossing om dat doel te bereiken, terwijl dat voor een andere klant niet het geval hoeft te zijn. Om een gefundeerde keuze te kunnen maken zijn verschillende scenario’s opgesteld. Variërend van volledig uitbesteden tot aan het overgaan naar een volledige cloudwerkplek.

Een nieuwe cloudwerkplek sloot het beste aan bij de wensen en mogelijkheden van Blinkers. In dit scenario wordt de ICT-infrastructuur als een (publieke) dienst afgenomen en voert Blinkers nagenoeg zelf geen werkzaamheden meer uit. 

Selectiefase ICT-dienstverlener

Ook het selectietraject voor een nieuwe ICT-partner en de implementatie van de nieuwe cloudwerkplek heeft M&I/Partners met succes begeleid.

Wat vindt de opdrachtgever

Djuni Hinkert, Manager Services
“Aan zowel de keuze voor outsourcen als de invulling daarvan liggen complexe vraagstukken ten grondslag op het gebied van visie, dienstverlening, toekomstbestendigheid, financiën en personeel. M&I/Partners kent de uitdagingen in de VVT-sector, begrijpt de klant en maakt de mogelijkheden in de markt inzichtelijk. Dat maakt M&I/Partners de ideale partner om tot toekomstbestendige oplossingen te komen.”

Moderniseren informatievoorziening

Benieuwd wat M&I/Partners voor u kan betekenen bij het moderniseren van de informatievoorziening? Neem dan vrijblijvend contact op met Marco Ebbers.

 

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Wil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden