HollandPTC krijgt door EPD-foto inzicht in toekomstbestendig applicatielandschap

HollandPTC wilde een heroriëntatie van de wijze waarop de kernapplicaties het radiotherapeutisch proces binnen HollandPTC, maar ook over de grenzen van het instituut heen, ondersteunen. Gerard Hensels en Melissa van den Berge van M&I/Partners begeleidde deze heroriëntatie met succes.

HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch centrum voor protonentherapie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dit poliklinisch centrum is opgericht door Erasmus MC, LUMC en TU Delft en werkt hiermee samen in de regio. HollandPTC geeft aan dat het up-to-date houden van de kernapplicaties de nodige moeite kost. Dit, samen met de wens om meer toekomstbestendig te zijn, leidde tot de behoefte aan een heroriëntatie van de kernapplicaties binnen HollandPTC.

De EPD-foto bracht het radiotherapeutisch proces visueel in kaart

Gerard Hensels en Melissa van den Berge maakten een overzichtelijke “EPD-foto”, waarmee ze het radiotherapeutisch proces binnen HollandPTC visueel in kaart brachten samen met de informatiesystemen die dit proces ondersteunen. Daarnaast presenteerden ze twee scenario's voor een toekomstbestendige EPD-ontwikkeling, waarbij ze de belangrijkste kansen en bedreigingen benadrukten. Dit resulteerde in waardevolle adviezen en vervolgstappen voor HollandPTC.

Aanpak: van research naar bevindingen, scenario’s en adviezen

Gerard en Melissa voerden als eerste stap een deskresearch uit waarbij ze bestaande documentatie gebruikten, zoals visies, architectuur en procesbeschrijvingen. Vervolgens hielden zij interviews met medewerkers van HollandPTC om hun bevinding te verrijken. Op basis van deze inzichten visualiseerden zij de huidige situatie, inclusief de knelpunten. Daarnaast stelden ze twee scenario’s op, namelijk een scenario ‘beter’ (met focus op de huidige verdeling van de kernapplicaties), en een scenario ‘anders’ (met focus op keteninformatie en relevante EPD-ontwikkelingen binnen Nederland).

In een interactieve sessie met het managementteam werden de bevindingen, scenario’s en adviezen samen getoetst en geverifieerd. De uitkomsten uit deze sessie verwerkten Gerard en Melissa in de eindrapportage die aan het managementteam werd gepresenteerd.

Beter kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de zorg

De laatste jaren verschuift de aandacht in de curatieve zorg naar de keten en regio waarbij ook de informatie over de grenzen van instituten heen moet ‘stromen’. Ook stelt de wetgever steeds hogere eisen aan uitwisseling van informatie, zoals opgenomen in de VIPP-programma’s. De adviezen uit de EPD-foto stellen HollandPTC in staat om naar een meer toekomstbestendig applicatielandschap toe te werken, waarbij ze beter kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de zorg.

Wat vindt de opdrachtgever?

Petra Dirkx, Hoofd Zorg bij HollandPTC: “Het onderzoek en het resultaat daarvan maakte mogelijk dat we in de eigen organisatie op een open en prettige manier het gesprek over het EPD konden voeren. Zonder emotie en op basis van goede informatie. De foto van ons proces en de daarin ervaren knelpunten helpt ons om nu al gericht een aantal punten op te pakken en te verbeteren.”

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Samen een EPD: harmonisatie processen Radiotherapiegroep

Radiotherapiegroep wil de kwaliteit van de zorg en dienstverlening nog verder verbeteren. Zij hebben besloten om als Radiotherapiegroep over te gaan naar één EPD. Om dit EPD succesvol te implementeren én te gebruiken is het noodzakelijk diverse processen en protocollen te uniformeren. Radiotherapiegroep heeft M&I/Partners gevraagd dit project te belegeiden.

Lees verder

Wil jij bijdragen aan een betere zorg en overheid?

 

Ontdek jouw mogelijkheden bij M&I/Partners. Samen maken we het verschil en bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden