Veiligheidsregio MWB verbetert I-governance

Veiligheidsregio MWB verbetert I-governance

M&I/Partners heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) geholpen bij het verbeteren van de I-governance (de besturing van de informatievoorziening en automatisering).

Binnen VRMWB waren met hulp van M&I/Partners al goede afspraken gemaakt over de I-governance, maar die afspraken worden nog niet volledig in praktijk gebracht. Daarom heeft VRMWB aan M&I/Partners gevraagd te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen c.q. moeten worden om de I-governance bij VRMWB verder te verbeteren en steviger in de praktijk te verankeren.

Verbeterstappen

Op voorstel van M&I/Partners is een bijeenkomst georganiseerd met de sleutelfunctionarissen in de I-governance van de VRMWB. In die bijeenkomst is op een uiterst constructieve en plezierige manier met elkaar gesproken over de verbeterstappen die nog gezet kunnen en moeten worden. Daarbij is gezocht naar een goede balans tussen ruimte laten voor goede ideeën en initiatieven aan de ene kant, en noodzakelijke samenhang en dus sturing in de informatisering en automatisering aan de andere kant. Bij dit alles goed rekening houdend met de specifieke taak en cultuur van de Veiligheidsregio.

Vervolgstappen

Eén van de eerste vervolgstappen die nu gezet gaan worden, is een goede invulling van het accountmanagement vanuit de informatiseringsfunctie. Daarnaast wordt het project- en portfoliomanagement versterkt en wordt een producten- en dienstencatalogus (PDC) gemaakt die meer duidelijkheid moet geven in wat wel en niet kan c.q. wenselijk is binnen de informatisering en automatisering bij VRMWB.

M&I/Partners dankt VRMWB voor het vertrouwen en de fijne samenwerking!


Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van ICT-governance?
Neem contact op met André.

Meer kennis opdoen over digitale strategie en transformatieIs uw overheid klaar voor de digitale mogelijkheden?Andere manieren van werken zijn vereist om de gewenste innovatie en transformatie vorm te geven. Informatievoorziening speelt hierbij een cruciale rol.

Ontdek welke digitale strategie bij u past