Kayleigh Langenhorst - Polman

M&I/Partners bestaat uit 100 toegewijde M&I’ers. Met ieder een eigen expertise, eigenschappen, overtuiging, voorkeur en achtergrond maar een gezamenlijke passie voor het digitaal transformeren van de publieke sector.
Ik ben een enthousiaste, doortastende collega die graag doelgericht te werk gaat. Met name overzicht creëren in uitdagende processen waarbij verschillende informatiestromen, zorgmedewerkers of patiëntengroepen betrokken zijn is waar ik waarde toevoeg. Ik ben empathisch sterk en kan goed schakelen met personen in alle lagen van een organisatie door open te staan voor eenieders ervaringen en vanuit daar de juiste lijn voor een project te kunnen aanbrengen en draagvlak te krijgen.

Naast projectmanagement op het gebied van inrichting van EPD’s, optimalisatie van patiëntflow, patiëntinformatie applicaties en netwerkvorming heb ik ervaring in het zorgmanagement. In vraagstukken met betrekking tot Integraal capaciteitsmanagement, duurzame inzet van beschikbare zorgverleners en toekomstbestendige zorg kan ik mijn organisatie passie goed kwijt.Terug naar het overzicht