EPD

EPD


Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is niet meer weg te denken uit de zorg. De afgelopen jaren heeft de EPD-markt zich snel en sterk ontwikkeld. Maar het einde van de grote EPD-implementaties is in zicht. Een goed ingericht en gebruikt EPD is van groot belang voor de sturing, verantwoording en financiering van een ziekenhuisorganisatie. Maar ook voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Een EPD ondersteunt het hele zorgproces. 

EPD-selecties en EPD-implementaties

EPD-trajecten hebben een grote impact op de primaire processen in uw zorgorganisatie. De selectie, implementatie én doorontwikkeling van een EPD-systeem betekent een omvangrijk, ingrijpend veranderingsproces met diverse betrokkenen. Het vraagt om digitaal leiderschap, organisatieverandering, gedragsverandering het implementeren van systemen en passende werkafspraken. Op basis van onze ruime kennis en ervaring met EPD-selectie en EPD-implementatietrajecten hebben we een raamwerk ontwikkeld voor de EPD-selectie. Dit raamwerk omvat alle facetten van de selectie en het contracteren van een EPD-leverancier. Onze ervaring is dat een veranderkundige visie met een mensgeoriënteerde aanpak het beste werkt. Onze ervaren interim-managers, programmamanagers, procesbegeleiders en projectleiders loodsen uw ziekenhuis hier doorheen. Enkele vragen die we aan de orde stellen:

  • Welke programmaorganisatie is nodig en welke mensen horen daarbij?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de benodigde veranderingen in de organisatie worden doorgevoerd en hoe monitoren we deze veranderingen?
  • Welke processen gaan we aanpassen en hoe brengen we dit in beeld?
  • Welke (toekomstige) informatie- en beheerorganisatie is nodig?
  • Wat moeten we organiseren vanuit HRM-perspectief?

Doorontwikkeling en optimalisatie

Het Elektronisch Patiëntendossier is bijna in alle zorgorganisaties geïmplementeerd. Een nieuw tijdperk breekt aan. Dit nieuwe tijdperk betekent kwalitatief betere en efficiëntere zorg. Toch moet er nog veel gebeuren aan de doorontwikkeling en optimalisatie van het patiëntendossier. Om een steeds betere, veiligere en goedkopere zorg te verlenen is optimalisatie van het EPD en de processen noodzakelijk. ERP’s, PGO’s, gegevensuitwisseling, de juiste koppelingen en vooral een integrale aanpak zijn net zo hard nodig. Met onze uitgebreide kennis van de processen in de zorg en informatietechnologie ondersteunen en begeleiden wij u bij het optimaliseren en doorontwikkelen van het EPD. Ontdek onze succesverhalen bij klanten

EPD-Quickscan

Om een steeds betere, veiligere en goedkopere zorg te verlenen is optimalisatie van het EPD en de processen noodzakelijk. Om dit verbeterpotentieel bij EPD’s in kaart te brengen heeft M&I/Partners speciaal voor de gebruikers de EPD-Quickscan vragenlijst ontwikkeld. De EPD-Quickscan bestaat uit vier hoofdthema's: het huidige EPD, de knelpunten van het EPD, EPD trainingen en vaardigheden én het verbeterpotentieel van het EPD. De Quickscan wordt ingezet tijdens EPD-optimalisatieprojecten bij zorginstellingen. Enkele reacties op de EPD-Quickscan:

  • ‘Voldoende mogelijkheden om aan te geven hoe het beter kan. Goed initiatief om eens na te vragen bij gebruikers wat ervaringen zijn.
  • ‘Meest goede ideeën krijg je na invulling van een vragenlijst’.

Voor de EPD-Quickscan, de voorbereidende werkzaamheden het analyseren van de gegevens met een advies rekenen we 4.750 euro.

Batenrealisatie

De aanschaf en implementatie van een Elektronisch Patiëntendossier gaat vaak gepaard met een behoorlijke investering. De verwachte kosten zijn vaak goed te definiëren en te begroten maar de mogelijke baten zijn vaak moeilijk te realiseren. Het daadwerkelijk realiseren van de potentiële baten gaat verder dan het invoeren van een nieuw ICT-systeem. Het gaat over de herinrichting en optimalisatie van de primaire processen en dat de keuzes aansluiten bij de gekozen digitale strategie. Batenrealisatie en batenmanagement gaat om de om de beoogde positieve effecten van veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Dit gaat altijd over meer dan alleen het implementeren van een EPD-systeem. Het gaat om aanvullende activiteiten die zorgen voor een kwalitatief betere en efficiëntere zorg, betere werkprocessen en dat de kwantitatieve effecten daadwerkelijk landen in de jaarplannen en begrotingen. Veel zorginstellingen worstelen met het opstellen van een gedragen en uitvoerbaar batenprogramma. M&I/Partners ondersteunt en adviseert bij het benoemen van de effecten door deze te bundelen naar logische thema’s en deze te realiseren met ons batenmanagementmodel.

  • Analyse vooraf gaat hierbij om het verzamelen van informatie door surveys, interviews, analyses en/of metingen. Het gaat om een eerste inzicht te krijgen in het ‘gevoel’ dat hiervoor aanwezig is als wel de cijfermatige basis leggen voor de vervolgfasen.
  • Bij de batenverkenning worden thema’s geïdentificeerd en bij batenspecificatie nader uitgewerkt zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.
  • De laatste stap is het daadwerkelijk realiseren hiervan en zorgen voor monitoring hiervan.

EPD is een werkwoord  

Kortom, het motto is én blijft dan ook: EPD is een werkwoord. Ook uw EPD-optimaal gebruiken? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen uw zorginstelling? Neem dan contact op met Matthias Mieth voor een vrijblijvend gesprek.
Maak kennis met


Relevante case

CWZ stapt vol trots de digitale wereld in

CWZ stapt vol trots de digitale wereld in

Een nieuw EPD van ChipSoft in het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Dat was de taak waarvoor M&I/Partners zich sinds medio 2016 gesteld zag. Het nieuwe EPD ging met succes live op 8 december.

Lees verder