2021


Compliant voor de omgevingswet? Wat moet de gemeenten minimaal doen om in 2021 aan te kunnen sluiten op het Landelijk Stelsel Omgevingswet? 

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Het doel van deze nieuwe wet is minder regels en meer samenhang, overzicht en ruimte voor lokale initiatieven. De wet heeft een grote impact op de bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening van uw gemeente. 

  • Wat moet mijn gemeente minimaal doen om in 2021 aan te kunnen sluiten op het Landelijk Stelsel Omgevingswet (DSO)?
  • Wat kan mijn gemeente zelf doen om anders en beter te gaan werken in de geest van de Omgevingswet met hulp van informatie en technologie?
  • Hoe betrekken wij de stad/ons dorp bij de verkenning en leveren wij gedragen resultaten op?
  • Hoe zorgen wij dat mijn gemeente aanhaakt bij de landelijke ontwikkeling van het DSO? En hoe beïnvloed je de ontwikkeling van het DSO, positief?

Compliant voor de omgevingswet 

M&I/Partners heeft een conrete handreiking ontwikkeld waarmee u antwoord krijg op bovenstaande vragen. De handreiking geeft op negen bedrijfskundige gebieden de aandachtspunten en acties aan voor wat er op 1-1-2021 minimaal moet staan wilt u met uw informatievoorziening compliant zijn voor de omgevingswet. Zo kunt u de omgevingswet in uw eigen tempo en met uw eigen ambities implementeren. Met deze handreiking kunt u een activiteitenplan ontwikkelen en deze vervolgens projectmatig uitvoeren.

Hoe wij u kunnen helpen

Vanuit onze kennis en ervaring kan M&I/Partners u helpen van strategie tot executie. Wij stoppen pas als het gewenste resultaat is behaald. Andere producten en diensten waarmee wij u helpen om tenminste het minimumscenario neer te zetten:

  • Quickscan die in kaart brengt welke acties ondernomen moeten worden om in 2021 aan te kunnen sluiten op het Digitaal Stelsel.
  • Bedenken, vormgeven en bewaken van de bedrijfsarchitectuur van de werkwijze nu en straks, na aansluiting op het DSO.
  • Visieschets op ruimtelijke informatie.
  • Een impactanalyse; de “boodschappenlijst” met te beantwoorden vraagstukken of te nemen maatregelen om de informatievoorziening aan te passen en verdere verdieping in een roadmap.
  • Serious gaming; een spel om met interne en externe partijen makkelijk een dialoog te voeren over (gezamenlijke) ambities en acties.
  • Projectleider of projectadviseur DSO. wij ontzorgen u, wij weten wat er moet gebeuren en kunnen daar vervolgens voor en binnen de gemeentelijke organisatie sturing en uitvoering aan geven.


Kennis is er om te delen!

Miriam de Best gaat in gesprek met André van Nijkerken (Regionale implementatiecoach Omgevingswet, M&I/Partners) en Guus Welter (projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet, IFV) over de Omgevingswet en die 1 januari 2022 in werking treed en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wat is de Omgevingswet? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat voor een impact en implicaties heeft dit voor lokale overheden en veiligheidsregio's?

Lees verder

Op dinsdag 27 oktober 2020 organiseerde het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' een online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet met als thema 'Werkende ketens in de Omgevingswet'. André van Nijkerken was een van de tafelgasten tijdens het het plenaire deel van de landelijke inspiratiedag.

Lees verder