Voorbereid op de Omgevingswet: vier no-regret maatregelen


De Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) komen eraan. Dit betekent een meer integraal omgevingsrecht dat nieuwe instrumenten, andere werkwijzen, andere samenwerking met ketenpartners en dus ook een andere informatievoorziening met zich mee brengt. Frank (Enable-U) en Barry (M&I/Partners) schetsen vier maatregelen om u voor te bereiden op de Omgevingswet. Met deze maatregelen krijgt u een beter beeld over de impact van de Omgevingswet op uw organisatie, maar vooral ook op wat er nu al kan en welke veranderingen uw organisatie het beste met prioriteit door kan voeren. Trek lering uit de decentralisaties en kom in actie!

De omgevingswet vraagt om transitie

Vanaf 2021 werken gemeenten en andere overheden met de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt talloze wetten en regelingen. Met de nieuwe wet komt er meer samenhang en effectiviteit in ruimtelijk beleid en uitvoering. De Omgevingswet redeneert niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden. Het geeft daarmee meer flexibiliteit aan initiatiefnemers en overheden om invulling te geven aan de leefomgeving. Een ander groot (informatiekundig) verschil met het huidige stelsel is dat elke betrokkene een gelijke informatiepositie krijgt. Dit betekent een aanzienlijke transformatie voor overheidsorganisaties in hun organisatie, processen en informatievoorziening.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Miriam de Best gaat in gesprek met André van Nijkerken (Regionale implementatiecoach Omgevingswet, M&I/Partners) en Guus Welter (projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet, IFV) over de Omgevingswet en die 1 januari 2022 in werking treed en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wat is de Omgevingswet? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat voor een impact en implicaties heeft dit voor lokale overheden en veiligheidsregio's?

Lees verder

Om succesvol aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is het belangrijk om vooraf de ambitie en strategische keuzes te bepalen. Dit geeft ‘richting’ aan de uitvoering van het programma en de onderliggende projecten. Het voorkomt ruis, zorgt voor sturing en maakt het concreter en meer behapbaar. Wij hebben zeventien vragen opgesteld die uw organisatie helpen om handvatten te creëren en richting geven aan de voorbereiding op de OW/DSO.

Lees verder