Voorbereid op de Omgevingswet: vier no-regret maatregelen


De Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) komen eraan. Dit betekent een meer integraal omgevingsrecht dat nieuwe instrumenten, andere werkwijzen, andere samenwerking met ketenpartners en dus ook een andere informatievoorziening met zich mee brengt. Frank (Enable-U) en Barry (M&I/Partners) schetsen vier maatregelen om u voor te bereiden op de Omgevingswet. Met deze maatregelen krijgt u een beter beeld over de impact van de Omgevingswet op uw organisatie, maar vooral ook op wat er nu al kan en welke veranderingen uw organisatie het beste met prioriteit door kan voeren. Trek lering uit de decentralisaties en kom in actie!

De omgevingswet vraagt om transitie

Vanaf 2021 werken gemeenten en andere overheden met de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt talloze wetten en regelingen. Met de nieuwe wet komt er meer samenhang en effectiviteit in ruimtelijk beleid en uitvoering. De Omgevingswet redeneert niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden. Het geeft daarmee meer flexibiliteit aan initiatiefnemers en overheden om invulling te geven aan de leefomgeving. Een ander groot (informatiekundig) verschil met het huidige stelsel is dat elke betrokkene een gelijke informatiepositie krijgt. Dit betekent een aanzienlijke transformatie voor overheidsorganisaties in hun organisatie, processen en informatievoorziening.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties