ICT 3.0: een leidende en disruptieve rol voor ICT in business


Het boek CIO 3.0 gaat primair over de rol van de Chief Information Officer. Maar ook die van andere managers, bij digitale innovatie en transformatie van de traditionele organisatie in het digitale tijdperk. Digitale innovatie om daarmee disruptie door andere partijen tegen te gaan of door zelf te transformeren en de disruptieve partij te zijn. Het boek heeft een overzicht van en samenhang in de grote veranderingen in het digitale tijdperk en de gevolgen voor de organisatie en de ICT. Het legt uit wat dit betekent voor de opdracht van de CIO 3.0 en wat de kenmerkende en gangbare manieren zijn om de samenwerking tussen business als ICT in het ICT 3.0 tijdperk van continue verandering vorm te geven. Bestel hier het boek.

Introductie

ICT ontwikkelt zich in adembenemend tempo. Inmiddels komt de vierde industriële revolutie op ons af, waarmee de grens tussen mens en machine verder verdwijnt en robots, artifical intelligence en the internet of things gemeengoed worden.

ICT ontwikkelt zich van een ondersteunende rol naar een rol die het succes of falen van de organisatie bepaalt. Sterker nog, ICT wordt leidend voor de inrichting van de gehele voortbrengingsketen en de eind tot eind klantinteractie en -ervaring. Digitale technologie speelt steeds meer en overal een rol en software krijgt een steeds belangrijkere rol in onze economie.

Softwarebedrijven zoals bijvoorbeeld Uber, Google en AirBnB nemen grote delen van de reguliere economie, de fysieke wereld, traditionele industrieën en beroepen over. Dat gebeurt juist nu omdat ICT een volwassen en commodity technologie is geworden.

Met een briljant idee, technologie uit de cloud, kan een technologische start-up snel succesvol zijn en het een gevestigde marktpartij in korte tijd moeilijk maken en disrupten. Ook consumenten produceren zelf meer, denk bijvoorbeeld aan vloggers waarvan sommigen meer kijkers trekken dan reguliere televisieprogramma's. De gevestigde partij kan niet anders dan zichzelf hierop voorbereiden door de eigen business te innoveren, anders rest al snel stagnatie. Dit stelt eisen aan de organisatie en het businessmodel. Maar ook aan de ICT-functie en de huidige manier van werken.

Omgaan met disruptie

Praktisch gezien zijn er drie belangrijke deelgebieden waarop een organisatie kan acteren om goed voorbereid te zijn op disruptie.

 1. Het bieden van een superieure digitale klantervaring.
  De consument ziet geen onderscheid meer tussen fysieke en digitale business. Alles is business! De online klantreis is soms een complex en verrassend proces. Door de digitale klantreis te optimaliseren en te innoveren wordt een eerste stap naar de toekomst gezet, hetgeen direct effect op de klantervaring heeft. Als de digitale klantervaring succesvol wordt geoptimaliseerd en gemanaged, zitten organisaties op een goudmijn van data die kan worden gebruikt om gedrag van klanten te beïnvloeden.
 2. Het vergroten van de flexibiliteit en efficiency van de operatie.
  Met een flexibele en efficiënte voortbrengingsketen kunnen veranderingen worden opgevangen. Het is belangrijk juist op strategische punten in de operatie flexibel te zijn. Als verandering een constante is, dan moet flexibiliteit structureel in de onderneming worden ingebouwd. Wie niet flexibel is, mist omzet tijdens pieken en heeft bezettingsverlies tijdens de dalen van de vraagcurve. Organisaties willen geen overcapaciteit en toch geen nee zeggen tegen orders. Flexibiliteit is te realiseren in personeel, in bedrijfsprocessen of in de ICT. Ook door het 'empoweren' van medewerkers kan flexibiliteit worden bereikt, een hogere productiviteit en een betere performance.
 3. Innovatie van het businessmodel.
  Van disruptie is sprake als het businessmodel niet meer werkt. Met andere woorden de manier waarop toegevoegde waarde wordt gecreëerd en geleverd werkt niet meer, het levert niet voldoende inkomen meer op. Dat is het moment waarop het businessmodel, soms slechts op onderdelen, moet worden aangepast. Innovatie van het businessmodel kan bijvoorbeeld leiden tot het aanbieden van een andere propositie, een heringerichte voortbrengingsketen of beide.

Om de genoemde veranderingen te realiseren is de juiste inzet van ICT cruciaal. Dit vraagt een andere rol en capabilities van de ICT-functie binnen de organisatie. Ook vraagt het andere vaardigheden van de ICT-professionals die binnen de ICT-functie werkzaam zijn.

Van ICT 1.0, ICT 2.0 naar ICT 3.0

Historisch gezien, zien we een verloop in de ontwikkeling van de ICT-functie binnen organisaties in drie fasen.

 • ICT 1.0: ICT-functie als technisch bolwerk.
 • ICT 2.0: ICT-functie als bruggenbouwer tussen business en ICT.
 • ICT 3.0: ICT-functie als integraal en strategisch onderdeel van de business.

ICT 3.0 kenmerkt zich door een sterke oriëntatie van de ICT-functie op:

 • voortdurende innovatie;
 • de business;
 • intensieve samenwerking met de klant - in multidisciplinaire teams;
 • toepassing van de nieuwste technologieën als mobiel, apps, cloud;
 • kort cyclisch en agile werken;
 • high skilled ICT-medewerkers;
 • de inzet van een wendbare applicatie-architectuur en ICT-infrastructuur.

Het verschil maken

Het boek 'CIO 3.0 - Het verschil maken bij digitale transformatie' gaat onder meer in op de volgende onderwerpen.

 • De rol en de noodzakelijke vaardigheden van de CIO 3.0 in het ICT 3.0 tijdperk.
 • Het pad van digitale transformatie van traditionele organisaties. Daarbij worden actuele managementbegrippen toegelicht zoals digitale strategie, digitale innovatie, disruptie, nieuwe businessmodellen en de lean start-up aanpak.
 • De relevante veranderingen voor de ICT-professie en de ICT-functie om innovatief en wendbaar te kunnen werken en over de juiste ICT-capabilities te beschikken. Daarbij worden handvatten gegeven voor het aanjagen van innovatie, agile werken, DevOps, gevolgen voor enterprise-architectuur, data-analyse, cloudsourcing, projectportfoliomanagement en ICT-governance.


Dit boek maakt aan iedereen duidelijk waar hij of zij zelf en/of de organisatie zich bevindt in deze ontwikkeling en welke vervolgstappen naar de digitale toekomst kunnen worden gezet. Bestel hier het boek. Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Het thema van deze CIO-platformbijeenkomst was 'maximaal presteren onder druk'. Hockey-international Robert van der Horst belichtte dit thema voor ongeveer 30 deelnemers.

Lees verder