ICT-kosten gemeenten opmerkelijk stabiel


De ICT-kosten per inwoner bedragen gemiddeld 72,- euro. Dit is hetzelfde als vorig jaar. Sinds 2013 zijn de ICT-kosten zeer stabiel: tussen de 72,- en 74,- euro per inwoner. Als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein zijn de begrotingen van gemeenten gestegen met bijna 10 procent. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2016 van M&I/Partners uitgevoerd bij 24 gemeenten.

ICT-kosten opmerkelijk stabiel

De ICT-kosten zijn stabiel gebleven op 72,- euro per inwoner. Sinds 2013 zijn de ICT-kosten per inwoner binnen een bandbreedte van circa 72 tot 74 euro per inwoner gebleven. De ICT-kosten van gemeenten stijgen niet, terwijl gemeenten wel steeds afhankelijker worden van ICT. Des te opmerkelijker is deze stabilisatie in het licht van de decentralisaties per 1 januari 2015. Ondanks de majeure omvang is de impact van de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten op ICT-gebied beperkt gebleven.

Hogere ICT-kosten voor grote gemeenten

Bij grote gemeenten (100.000+) bedragen de ICT-kosten gemiddeld 76,- euro per inwoner. Dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde voor kleinere gemeenten (100.000-). Voor hen bedragen de gemiddelde ICT-kosten 59,- euro per inwoner. Dit heeft een aantal redenen:

  • er is sprake van een omvangrijker takenpakket voor de grotere gemeenten die ICT-kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld een parkeervergunningapplicatie);
  • meer complexiteit, dat uit zich vooral in extra capaciteit in de informatisering en extra bureaucratie;
  • hogere kwaliteit van de dienstverlening met name op het gebied van servicewindow en continuïteit.

ICT-kostenpercentage begroting gedaald

Door de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein is de gemiddelde gemeentebegroting van de deelnemers met 9,8% gegroeid. Eén derde van de gemeentebegroting gaat op aan het sociale domein (de verzameling van (nieuwe) zorgtaken, bijstandsuitkeringen en andere welzijnsuitgaven). De ICT-kosten zijn echter gelijk gebleven waardoor het percentage ICT-kosten van de begroting gedaald is van 2,5 procent naar 2,2 procent.

ICT-kosten sociaal domein

De ICT-kosten voor het sociale domein zelf zijn met 60% toegenomen. Gemeenten hebben afgelopen jaar nieuwe software aangeschaft om de taken uit te kunnen voeren. Om die uitgaven op te vangen hebben andere afdelingen minder ICT-projecten uitgevoerd. De totale ICT-kosten zijn immers niet gestegen. Een andere verklaring voor de stabiele ICT-kosten zit in de verborgen ICT-kosten. ICT wordt soms ook door de afdeling sociaal domein zelf aangeschaft uit het transitiebudget, zonder dat de afdeling ICT dat weet. De ICT-manager is niet meer volledig in regie over de ICT in het gemeentehuis. 'Deze verborgen ICT-kosten en de verplaatsing van de investeringsruimte van andere domeinen naar het sociale domein roepen ook de vraag op of deze strategie is vol te houden. De investeringen in het sociale domein zijn nog niet afgerond en ook op de andere domeinen staan de ontwikkelingen niet stil. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Omgevingswet en de ontwikkelingen op het gebied van data, privacy en informatieveiligheid. De verwachting is dat de ICT-kosten de komende jaren moeten stijgen.

Krijg ook zicht op uw ICT-kosten

Bent u zich bewust van uw huidige ICT-kosten en kwaliteit? Hoe is dit bij andere gemeenten georganiseerd? Waar liggen voor u verbeterpunten? Antwoord op deze en andere vragen krijgt u met de ICT Benchmark Gemeenten.
Terug naar het overzicht

Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?

Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

Doe mee met de ICT Benchmark Gemeenten

Gerelateerde publicaties

De ICT-kosten in ziekenhuizen zijn verder gestegen. In 2017 bedroegen de ICT-kosten 5,3% procent van de omzet. In 2013 was dit nog 4,5%. De softwarekosten maken met 40% het grootste deel uit van de ICT-kosten. Dit blijkt uit onze jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen.

Lees verder