ICT-kosten gemeenten stijgen maar van transformatie nog maar weinig sprake


De gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen in 2019 naar 86 euro. Een stijging van 2 euro per inwoner vergeleken met het jaar daarvoor. Niet niks, maar gecorrigeerd voor inflatie ook niet noemenswaardig. Zeker niet als we de kosten(stijging) afzetten tegen het sterk toegenomen belang en potentieel van ICT. Van digitale transformatie is in gemeenteland dan ook nog te weinig sprake, blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2020. Wellicht dat Covid-19 daar verandering in brengt.

ICT-kosten blijven achter op de inflatie

Al sinds 2004 (het eerste jaar waarin de benchmark gemeenten door M&I/Partners werd uitgevoerd) laten de ICT-kosten van gemeenten een stijgende lijn zien. Maar zetten we deze stijgende lijn af tegen de trendlijn op basis van inflatie, dan valt de stijging van de ICT-kosten toch tegen. Zeker wanneer we deze afzetten tegen het enorm toegenomen belang en gebruik van ICT. Want één ding is zeker: ICT heeft zich in deze jaren razendsnel ontwikkeld en een enorme impuls gegeven aan de digitalisering van onze samenleving.

Digitalisering bij gemeenten

Ook bij gemeenten zijn ICT en digitalisering een steeds grotere rol gaan spelen, zijn processen met behulp van ICT en digitalisering efficiënter gemaakt en heeft ICT steeds meer toepassingen gekregen. Maar als we de ICT-kostenontwikkeling dus corrigeren voor inflatie, kunnen we weinig anders concluderen dan dat het enorm toegenomen potentieel en belang van ICT zich in gemeenteland nog niet of onvoldoende hebben vertaald in een evenredige besteding van geld aan ICT. We praten wel steeds vaker over digitale transformatie, maar handelen er nog niet of onvoldoende naar.

Ontdek de belangrijkste resultaten en kengetallen in het ICT Benchmark Gemeenten rapport op de benchmark pagina.

Covid-19 als katalysator

De Covid-19-crisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk ICT en digitalisering zijn voor onze samenleving. Ook in de publieke dienstverlening is digitaal inmiddels het nieuwe normaal. Het gebruik van data als instrument bij de crisisbeheersing is onmisbaar gebleken, digitaal samenwerken is bijna vanzelf gegaan en ook privacybescherming staat weer volop in de schijnwerpers. Gemeenten staan echter nog maar aan het begin van deze digitale transformatie. Covid-19 zou hierbij wel eens een katalysator kunnen zijn als het gaat om investeren in ICT en digitalisering. Of Covid daadwerkelijk de katalysator voor digitale transformatie is? We gaan het zien in de volgende ICT Benchmark(s).

Verder ingaan op de ICT-kosten bij gemeenten? 

Sluit aan bij de Online kennissessie: ICT-kosten gemeenten nader verklaardM&I/Partners organiseert dinsdag 20 oktober van 12.00 tot 13.00 uur een online kennissessie over de ICT-kosten bij gemeenten. Ga samen met ons online in gesprek over de belangrijkste uitkomsten en kengetallen van de ICT-kosten bij gemeenten.M&I/Partners brengt al ruim vijftien jaar de resultaten van de ICT Benchmark Gemeenten in kaart. Meer dan 200 gemeenten deden mee aan deze benchmark.Terug naar het overzicht

Ook weten hoeveel uw overheidsorganisatie uitgeeft aan ICT?

Wilt u een onafhankelijk oordeel over uw ICT-organisatie of over de kosten, baten en kwaliteit?

Doe mee met de ICT Benchmark Gemeenten

Gerelateerde publicaties

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen naar 82 euro. Deze stijging is het gevolg van de toegenomen eisen aan informatiebeveiliging en privacy en de groei van het belang van ICT. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2018 van M&I/Partners uitgevoerd bij 39 gemeenten.

Lees verder