Zonder toewijding geen duurzame digitale transformatie in de zorg


Digitalisering in het ziekenhuis levert vaak te weinig op, schreef ik in mijn vorige zorg-ICT blog. Dat heeft met van alles te maken, maar vooral met de manier waarop je een duurzame digitale transformatie inzet. Houd daarbij altijd het einddoel voor ogen, is mijn ervaring. En realiseer je dat mensen liever niet veranderen. Ze veranderen pas als ze aan den lijve de voordelen van de nieuwe situatie ervaren. Kort samengevat: ICT die wél goed werkt. Met betere zorg en minder stress als resultaat. 

Strategie

Zo’n proces moet natuurlijk worden geleid, want duurzame digitale transitie in de zorg gaat niet vanzelf. Maar hoe pak je dat aan? In wezen is dat simpel, al is de uitvoering in de praktijk natuurlijk lastig. Dat begrijp ik heel goed, want ik heb het maar al te vaak onder mijn eigen ogen zien gebeuren. Maar als je van tevoren niet zorgt voor een goede strategie, dan gaat het gegarandeerd mis. 

Voorwaarden duurzame verandering

Zo’n strategie moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Een duidelijke roadmap natuurlijk, waarop je kunt aflezen wat je wanneer wilt bereiken. Een projectleider of programmamanager die zijn mensen hieraan houdt. Of die anderen inschakelt als dat om goede redenen toch niet lukt. Beschikbare middelen moeten er natuurlijk ook zijn, plus voldoende menskracht. En zo zijn er nog wel een aantal randvoorwaarden, zonder welke duurzame verandering in de zorg-ICT niet van de grond komt. 

Toewijding

Maar de belangrijkste voorwaarde is niet materieel van aard. Die belangrijkste voorwaarde is toewijding. De overtuiging dat het project waaraan je werkt de moeite waard is om je voor in te spannen. Omdat het goed is voor de kwaliteit van je werk en voor de mensen die dat werk moeten doen.

Transformatie in de zorg

Duurzame digitale transformatie in de zorg komt het beste van de grond als alle betrokkenen die toewijding hebben. De bestuurders die de grote lijnen in de gaten houden. De programmamanager die regelt dat het proces goed loopt. De ICT’ers die de techniek verzorgen. De CIO en de CMIO die de linking pin zijn tussen techniek en werkvloer. En natuurlijk de zorgverleners die het echte werk moeten doen. Elke dag weer. Die liever niet willen veranderen, totdat ze ontdekken hoe prettig die verandering voor ze is.

Toewijding, daar draait het om. Van iedereen. Ik herken die toewijding, omdat ik hem bij veel projecten waarbij ik betrokken was zelf heb ervaren. Als er toewijding is, dan gaat het goed. Natuurlijk zijn er tegenvallers, natuurlijk zit je wel eens hardop te mopperen in de auto of in de trein naar huis. Maar uiteindelijk doe je het toch met plezier. Omdat alles er een beetje mooier van wordt.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Sinds 2021 is het aantal raden van toezicht met een specifiek lid voor digitalisering en ICT verdubbeld naar 25%. Digitaliserings- en ICT-vraagstukken staan echter nog niet structureel op de agenda, terwijl de urgentie van digitalisering juist toeneemt door het Integraal Zorgakkoord en arbeidsmarktproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van M&I/Partners onder 59 raden van toezicht van Nederlandse zorgorganisaties.

Lees verder