Gestage doorontwikkeling van AI in de zorg


Gestage doorontwikkeling van AI in de zorg: met meer experimenten en kleinschalige implementaties, meer AI-voortrekkers en beleidsvorming. Grootschalige implementatie blijft uit. Dit blijkt uit ons jaarlijks onderzoek naar de stand van zaken van AI bij Nederlandse ziekenhuizen (editie 2020).

Artificial Intelligence in de zorg

De Nederlandse zorgsector staat onder druk door stijgende zorgkosten (onder meer als gevolg van de vergrijzing) en een tekort aan personeel. AI biedt kansen voor de zorg. In het jaarlijks onderzoek naar de stand van AI bij Nederlandse ziekenhuizen brengt M&I/Partners de ontwikkelingen van AI in de zorg in kaart. 35 CIO’s en CMIO’s van 29 ziekenhuizen hebben meegedaan aan dit onderzoek. 

Uit de resultaten blijkt dat een vergroot aantal ziekenhuizen actief bezig is met AI. Er is meer beleid gevormd, waarin verantwoordelijkheid, inzetbaarheid, kwaliteit en wetgeving belangrijke aandachtspunten zijn. Daarnaast heeft de helft van de ziekenhuizen een (in)formele AI-voortrekker in dienst. Het aantal kleinschalige implementaties is bijna verdubbeld ten opzichte van de resultaten van het onderzoek uit 2019. Tweederde van de ziekenhuizen is bezig met experimenteren en kleinschalig implementeren. Vooral de afdelingen radiologie, intensive care, cardiologie en chirurgie zijn actief bezig. Bij radiologie wordt AI vooral gebruikt voor beeldherkenning, maar ook om de administratieve last te verminderen met behulp van spraakherkenning. De intensive care zet AI in om heropnames te voorspellen en om inzicht in (OK) capaciteit te verkrijgen. Grootschalige implementatie van AI-toepassingen blijft echter uit. Beeldherkenning en beslissingsondersteuning hebben de grootste potentie voor  de zorg. De implementatie van AI brengt ook zorgen met zich mee. Gebrek aan kennis en ervaring van zorgprofessionals, gebrek aan vertrouwen in de AI-toepassing en hoge kosten zijn de grootste zorgen op dit moment.

Ontdek de resultaten van het jaarlijks AI-onderzoekTerug naar het overzicht

Wilt u aan de slag met succesvolle AI-implementatie binnen uw organisatie?

Ga naar de AI-Routekaart

Gerelateerde publicaties

In gesprek met Chris Peters (klinisch fysicus, Jeroen Bosch Ziekenhuis), Daniël Tijink (MT-lid zorg, strategie en ethiek bij ECP) en Jeroen van Oostrum (partner, M&I/Partners) over AI-trust uit de AI-Routekaart.

Lees verder

De inzet van Artificial Intelligence kan een antwoord bieden op de uitdagingen in de gezondheidszorg. Zo moet de zorg kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar blijven. Veel ziekenhuizen staan aan de vooravond van de adoptie van AI-technologie. Wat zijn de best practices? Uit onderzoek van M&I/Partners blijkt dat zes dominante factoren het succes bepalen van een AI-implementatie.

Lees verder