Digitale transformatie: wie zit er aan het roer?


Succesvolle digitale transformatie bij gemeenten vraagt digitaal leiderschap. We hebben digitale leiders nodig om hun gemeente mee te nemen in digitale transformatie. Directeuren die weten waar digitalisering over gaat, hierin de koers kunnen bepalen en bewaken. Over welke vaardigheden moet een directeur beschikken om een succesvol digitaal leider te zijn? 

Onlangs werd ik gebeld door de echtgenoot van mijn eerste baas, zo’n twintig jaar geleden. Zij was opleidingsdirecteur van een nieuwe HBO-opleiding en ik was toen een van de nieuwe docenten, vers van de universiteit. “Ze gaat binnenkort met pensioen. Wil jij een stukje schrijven over wat zij voor je heeft betekend?” Na een enthousiaste toezegging van mij en het uitwisselen van mailadressen, stroomde de herinneringen direct in mijn hoofd. Wat maakte haar nu voor mij zo’n bijzondere baas? Ja, ze was mensgericht en we hadden een klik. Wat echter vooral belangrijk was voor mij was het vertrouwen wat ze had in mijn ideeën en kennis. Ook had ze zich verdiept in mijn vakgebied en die van mijn collega’s. Niet als specialist maar wel in grote lijnen. Voldoende om tot een gedragen koers te komen die werd ingezet en bewaakt. Wat tenslotte heel fijn was, is dat we regelmatig in gesprek gingen met het toekomstige werkveld van onze studenten. Die gaven kritisch feedback op onze ideeën, voorzagen ons van tips en voelde zich gecommitteerd aan onze opleiding en nog belangrijker de studenten die straks met een diploma op zoek naar een baan zouden gaan.

Digitale transformatie

In mijn opdrachten voor gemeenten komt veelvuldig het thema digitale transformatie op tafel. Regelmatig stellen informatiemanagers of -adviseurs de vraag hoe hun digitale agenda als onderwerp op de directietafel terecht kan komen? Herkenbaar? 

Digitale transformatie vraagt digitaal leiderschap

Er zijn nog te veel directeuren die digitalisering iets van ‘de techniek’ vinden . Dat is iets waar ze geen verstand van hebben en soms nog trots roepen dat ze er ook geen verstand van willen hebben. Dat kan niet meer. We leven in een tijdperk waarin de online en offline wereld innig in elkaar verstrengeld zijn. Nog belangrijker, digitalisering doen we om dienstverlening te verbeteren, beleidsvorming effectiever te maken en bedrijfsvoering efficiënter uit te voeren. Hierbij zijn directeuren nodig die weten waar digitalisering over gaat, hierin de koers kunnen bepalen en bewaken. 

Onvoldoende digitaal vaardig

Volgens onderzoek van Harvard Business Review onder 1.000 directeuren gelooft 90% dat hun ‘business’ fundamenteel zal veranderen door digitale ontwikkelingen. Het onderzoek toont echter ook dat 70% van de directeuren gelooft dat ze niet over de juiste vaardigheden beschikt om dit in hun eigen organisatie te realiseren. 

Vaardigheden succesvolle digitale leiders

Over welke vaardigheden moet een directeur beschikken om een succesvol digitaal leider te zijn? We hebben digitale leiders nodig om hun gemeente mee te nemen in digitale transformatie. Terugkijkend naar wat mijn eerste baas zo’n goede leidinggevende maakte, zijn wat mij betreft daarbij de volgende drie elementen belangrijk.

  1. Verdiepen & omarmen
    Een succesvol digitaal leider weet wat belangrijke digitale ontwikkelingen zijn, herkent de risico’s, investeert in eigen digitale kennis en durft de digitale ontwikkelingen te omarmen.
  2. Goede mensen verzamelen
    Een succesvol digitaal leider verzamelt goede mensen om zich heen en geeft ze vertrouwen. Mensen zijn immers net zo cruciaal als technologie.
  3. Adoptievermogen
    Een succesvol digitaal leider herkent welke impact digitale veranderingen hebben op de organisatie, haalt ervaringen op bij andere gemeenten maar betrekt bijvoorbeeld ook inwoners. Wat willen en verwachten zij?

Investeren

Dat vraagt investeren in kennis, medewerkers en relaties. In mijn volgende blog geef ik enkele voorbeelden van succesvolle digitale transformaties van gemeenten die de samenwerking met elkaar hebben opgezocht.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

De wereld van de patholoog is sterk in beweging. Huidige ontwikkelingen zorgen voor nieuwe mogelijkheden. Ze zijn niet meer gebonden aan de locatie van coupes en microscopen maar kunnen plaatsonafhankelijk werken. Wij hebben zeven stappen genoteerd om met digitalisering de voordelen te behalen van tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Lees verder

Wij hebben dagelijks het genoegen om samen met professionals te werken aan de digitale transformatie voor een toegankelijke, betaalbare én betere zorg. Die samenwerking geeft aanleiding tot mooie gesprekken over #zorginnovatie, #zelfsturing, #ethiek&technologie, #gezondsteregio, #juistezorgopdejuisteplek, #datagedrevenzorg en #patiëntparticipatie

Lees verder