Summa College praktisch én visueel aantrekkelijk informatiebeleidsplan

Het Summa College wil een informatiebeleidsplan op basis waarvan de verschillende stakeholders en in het bijzonder het onderwijs sturing kunnen geven aan de inrichting van de informatievoorziening en ICT in de periode tot 2020. M&I/Partners heeft het nieuwe informatiebeleidsplan gemaakt.

Strategische ambitie

In de afgelopen tijd is er veel veranderd. Zo is het roc gereorganiseerd met als gevolg een sterk centrale en uniforme ondersteuning van en tegelijkertijd decentrale sturing door het onderwijs. De nieuwe organisatie heeft een stevige strategische ambitie waarbij de student centraal staat en de onderwijsteams de kern van de organisatie vormen. Tevens wil het Summa College een lerende organisatie zijn. Er is verder veel inspanning geleverd om de ICT-omgeving lean ingericht te krijgen.

Nieuw informatiebeleidsplan

In nauwe samenwerking met vier medewerkers van de afdeling ICT heeft Karin Zwiggelaar van M&I/Partners het nieuwe informatiebeleidsplan gemaakt. De medewerkers hebben input voor het plan geleverd en Karin heeft regievoering over het maakproces en de content van het informatieplan gevoerd.

Realisatie ICT-agenda

Het resultaat is een visueel aantrekkelijk, op zichzelf staand leesbaar informatiebeleidsplan. Bruikbaar en helder voor het onderwijs. “Realisatie van de ICT-agenda vraagt ambitie, betrokkenheid en sturing van het onderwijsmanagement en van de diensten en is geen taak van de ICT-afdeling alleen. Juist daarom hebben we een zo praktisch en toegankelijk mogelijk plan gemaakt”, aldus Karin Zwiggelaar van M&I/Partners, zij vervolgt: “daarnaast maakt professionalisering van ICT-vaardigheden van medewerkers en professionalisering van de besturing van de ICT door het onderwijs expliciet onderdeel uit van de ICT-agenda”.

Summa informatiebeleidsplan

Opdrachtgever Hans Doffegnies, directeur Facilities waar ICT onder valt, “Het mooie is dat het onderwijsmanagement tijdens de besluitvorming over dit plan meteen een initiatief heeft opgestart voor professionalisering van mediawijsheid en ICT-vaardigheden van medewerkers. Dat is een prima resultaat en meteen de basis voor de verdere ontwikkeling van onze ICT-agenda”.

Regie ICT-agenda

Karin Zwiggelaar: “Door het plan samen met de medewerkers te maken, is het hun eigen plan geworden, en kunnen zij ook actief regie voeren over de voortgang van de ICT-agenda en de stakeholders van het Summa College hierover adviseren. Voor mij als adviseur is dat eigenlijk het mooiste resultaat”.

Digitale strategie en transformatie

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Karin voor een vrijblijvend gesprek. Ontdek meer over digitale strategie en transformatie

Terug naar het overzicht

Gerelateerde cases

Heliomare nieuwe inrichting ICT

Een organisatie die de afgelopen decennia flink was uitgebreid, maar die daar qua bedrijfsvoering onvoldoende op was ingericht. Dat trof Patricia Esveld aan, toen ze 2016 bestuursvoorzitter werd van Heliomare. De instelling was onvoldoende ingericht op de eisen van de nieuwe tijd en er werd teveel geld uitgegeven aan de ondersteunende diensten.

Lees verder

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap