Bart Groothuis

M&I/Partners bestaat uit 100 toegewijde en eigenzinnige M&I’ers. Met ieder een eigen focus en een gezamenlijke passie voor het digitaal transformeren van de publieke sector. Samen bouwen we aan maatschappelijke oplossingen die mensen écht vooruithelpen.
Ik ben een analyticus in hart en nieren. Ik weet complexe vraagstukken snel te doorgronden en tot de essentie door te dringen. Bart is een bruggenbouwer die goed weet om te gaan met de onvermijdelijke optredende weerstanden bij complexe, veranderkundige processen. Ik opereer het liefst op het snijvlak van organisatiebesturing, informatievoorziening en procesinrichting. Daarbij kan ik opereren vanuit een adviesrol, maar ook vanuit een programmamanagement-, projectmanagement-, projectleider rol of vanuit een pure (interim) lijnmanagementrol.Terug naar het overzicht

Mijn publicaties

Meer kennis opdoen

In instellingen voor langdurige zorg (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg) hoor je steeds vaker het begrip ‘leefcirkels’. Wat zijn leefcirkels nu eigenlijk? Moet je er als instelling aan willen beginnen? Hoe dan? Is het een kwestie van de juiste techniek aanschaffen, of moet je beginnen met het aanpassen van je visie?

Lees verder