Keteninformatisering en ketensamenwerking

Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen overheidsorganisaties en zorginstellingen om met behulp van technologie en ICT flexibeler en klantgerichter te kunnen werken en samenwerken met ketenpartners.


Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om ketensamenwerking. Binnen Nederland werken verschillende ketenpartners binnen bepaalde regio’s samen om een kwalitatief hoge dienstverlening aan te kunnen bieden. Hierbij staat samenwerking en informatie-uitwisseling in de keten tussen de verschillende partners centraal. Ketensamenwerking en keteninformatisering maken het mogelijk dat zorginstellingen en overheidsorganisaties met behulp van technologie en ICT flexibeler en klantgerichter kunnen werken en samenwerken met ketenpartners. Of het nu gaat om de casus van een werkzoekende, een budgethouder van een persoonsgebonden budget (PGB) of een patiënt die met meerdere zorginstellingen (juiste zorg op de juiste plek) te maken heeft: deze organisaties moeten samenwerken om de casus tot een goed eind te brengen. 

Optimale ketensamenwerking en keteninformatisering

Binnen samenwerkingsverbanden wordt vaak veel informatie uitgewisseld. De juiste informatie delen op de goede manier blijft vaak een uitdaging. Iedere organisatie heeft zijn eigen visie op samenwerking en informatie-uitwisseling. Om onderlinge wisselwerking inzichtelijk te maken in dit soort situaties brengen wij de informatiestromen in kaart met een keten-landschapsfoto en een metrokaart. We geven de organisatieverantwoordelijkheden van de partners aan, geven weer welke informatie wordt uitgewisseld en waarom én schetsen de externe omgeving van de keten. Zo brengen we twee perspectieven samen: het ketenperspectief én het perspectief van de individuele organisatie in die keten. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij maken de knelpunten voor u zichtbaar en gaan met de ketenpartners op zoek naar concrete oplossingen die voor alle partners werken. Het verbinden van de partijen om op alle niveaus tot een gezamenlijk inzicht te komen is een randvoorwaarde om in samenwerkingen de informatie-uitwisseling te krijgen die echt werkt voor de burger, cliënt, patiënt en de keten.Wil jij werken als jonge Informatiemanagement, Informatiebeveiliging & Privacy professional in de overheid en zorg?


M&I/Partners biedt een uitdagend en intensief traineeship aan. Een traject van 18 maanden, waarbij je het werken op opdrachten combineert met persoonlijke ontwikkeling, training en opleiding. Het taineeship biedt jou alle kansen om je te verdiepen in informatiemanagement, informatiebeveiliging en privacy.

Meld je aan voor het traineeship

Relevante case

Goed beslagen ten ijs bij Wvggz

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Voor gemeenten en de hele zorgketen in de regio heeft dit nogal wat implicaties voor de manier van werken, waaronder de informatieuitwisseling en informatiedeling. Een ketenprogramma in opdracht van de ministeries Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt hen hierbij. Frank Hendriksen is als ketenarchitect vanuit M&I/Partners betrokken bij het programma.

Lees verder

Onze kennis en inzichten

Verwondering is vaak essentieel om maximaal effect te krijgen. Dat is vaak makkelijker als je je op nieuw terrein begeeft. Laat je eigen kennis en ervaring je niet verleiden tot het (snel) voorstellen van oplossingen of trekken van conclusies. Als je binnen ketensamenwerking verwonderd kan zijn over de insteek en belangen van de ander, dan kom je eerder tot effectieve samenwerking.

Lees verder