Keteninformatisering en ketensamenwerking

Keteninformatisering en ketensamenwerking


Binnen Nederland werken verschillende ketenpartners binnen bepaalde regio’s samen om een kwalitatief hoge dienstverlening aan te kunnen bieden. Hierbij staat samenwerking en informatie-uitwisseling in de keten tussen de verschillende partners centraal. Of het nu gaat om de casus van een werkzoekende, een budgethouder van een persoonsgebonden budget (PGB) of een patiënt die met meerdere zorginstellingen (juiste zorg op de juiste plek) te maken heeft: deze organisaties moeten samenwerken om de casus tot een goed eind te brengen. Keteninformatisering maakt het mogelijk dat zorginstellingen en overheidsorganisaties met behulp van ICT flexibeler en klantgerichter kunnen werken en samenwerken met ketenpartners.

Optimale ketensamenwerking en keteninformatisering

Binnen samenwerkingsverbanden wordt vaak veel informatie uitgewisseld. De juiste informatie delen op de goede manier blijft vaak een uitdaging. Iedere organisatie heeft zijn eigen visie op samenwerking en informatie-uitwisseling. Om onderlinge wisselwerking inzichtelijk te maken in dit soort situaties brengen wij de informatiestromen in kaart met een keten-landschapsfoto en een metrokaart. We geven de organisatieverantwoordelijkheden van de partners aan, geven weer welke informatie wordt uitgewisseld en waarom én schetsen de externe omgeving van de keten. Zo brengen we twee perspectieven samen: het ketenperspectief én het perspectief van de individuele organisatie in die keten. 

Concrete oplossingen die werken

Wij maken de knelpunten voor u zichtbaar en gaan met de ketenpartners op zoek naar concrete oplossingen die voor alle partners werken. Het verbinden van de partijen om op alle niveaus tot een gezamenlijk inzicht te komen is een randvoorwaarde om in samenwerkingen de informatie-uitwisseling te krijgen die echt werkt voor de keten en burger.
Maak kennis met

Relevante case

Goed beslagen ten ijs bij Wvggz

Goed beslagen ten ijs bij Wvggz

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Voor gemeenten en de hele zorgketen in de regio heeft dit nogal wat implicaties voor de manier van werken, waaronder de informatieuitwisseling en informatiedeling. Een ketenprogramma in opdracht van de ministeries Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt hen hierbij. Frank Hendriksen is als ketenarchitect vanuit M&I/Partners betrokken bij het programma.

Lees meer

Meer relevante kennis

Succesvolle keteninformatisering in de zorg in 5 stappen
03-11-2020

Succesvolle keteninformatisering in de zorg in 5 stappen

Lees meer
Keteninformatisering is geen keuze - Maar hoe doe je het?
28-10-2020

Keteninformatisering is geen keuze - Maar hoe doe je het?

Lees meer