Ethische Validatie van Algoritmes

Ethische Validatie van Algoritmes


De Ethische Validatie van Algoritmes (EVA) geeft inzicht in ethische risico's die bij het ontwikkelen en gebruiken van algoritmes komen kijken. EVA is opgedeeld in vijf categorieën: weldoen, niet-schaden, autonomie, rechtvaardigheid en verklaarbaarheid. Deze categorieën zijn elk onderverdeeld in vragen, gebaseerd op het Europese kader, Nederlandse kamerstukken, literatuur, brainstormsessies en eigen ervaringen. Door beantwoording van elk van deze vragen kan een duidelijk beeld geschetst worden van de ethisch sterke en zwakken punten rondom een algoritme. De zwakke punten vertalen we vervolgens in risico's.

Ethische Validatie van Algoritmes

Ethiek speelt een grote rol bij het ontwikkelen en gebruiken van algoritmes. Het inzichtelijk maken van ethische risico's is vaak erg complex. Wij hebben een begrijpelijk en concreet model ontwikkeld om de ethische aspecten van en rondom algoritmes te toetsen. Het EVA-model bestaat uit zes stappen die de ethische risico's in kaart brengen.

EVA-sjablonen

Daarnaast hebben wij diverse sjablonen ontwikkeld ter begeleiding van en ondersteuning in het EVA-proces.
Maak kennis met