ECD-markt: nog weinig innovatie


11 maart 2015 | Categorie: ZorgvisieICT

Een overzicht van de ECD-keuze van de vijftig grootste gehandicaptenzorginstellingen laat zien dat twee leveranciers bijna tweederde van de markt in handen hebben. Opvallend is dat er nog weinig geïnnoveerd wordt op ECD-gebied in de gehandicaptenzorg.

De afzetmarkt van elektronische cliëntendossiers (ECD) in Nederland is carebreed. Oftewel zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg gebruiken voor het merendeel dezelfde ECD’s. Dit is makkelijk te verklaren door de grote overeenkomsten in productieregistratie, verantwoordingseisen en de opzet van het zorgplan.

De gehandicaptenzorg is te verdelen in zorg voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en zintuigelijke beperking. De meeste instellingen richten zich op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in zowel intramurale als ambulante setting.

De gehandicaptensector kent momenteel een roerige tijd. De overheveling van de AWBZ naar de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Zorgverzekeringswet heeft, als gevolg van tarievendruk en bezuinigingen, druk op het beschikbare budget gezet. De toenemende verantwoordingseisen - zowel financieel als zorginhoudelijk - maken dat de sector een inhaalslag aan het maken is met de implementatie van ECD’s.

Kenmerkend voor de sector is de prominente plek van familie en verwanten, die actief betrokken willen worden in het zorgproces. Dit in combinatie met de hoeveelheid zorgverleners, therapeuten en artsen die met de cliënt werken, maakt dat een ECD meer noodzaak dan wens is geworden.

Zorgplan

Het ECD ondersteunt in de gehandicaptenzorg al jaren de cliënten- en productieregistratie. De digitalisering van het zorgplan is echter nog niet sectorbreed ingevoerd. De verschillen hierin zijn groot. In de sector is een aantal instellingen al vergevorderd met het digitaliseren van het zorgplan en gebruikt het ECD ook in het primaire proces. Bij een aantal instellingen worden zorgmedewerkers hierin ondersteund door een tablet voor het mobiel gebruik van een ECD. Maar een deel van de sector is nog druk bezig met de implementatie van een ECD of staat aan de vooravond van de implementatie en werken nog op papier.

Dit artikel geeft een overzicht van de ECD-keuze van de vijftig grootste instellingen in de gehandicaptenzorg. Van deze vijftig hebben negen instellingen een omzet van meer dan 150 miljoen euro. Hiervan hebben zeven instellingen een omzet die varieert tussen de 157-250 miljoen en zijn er twee uitschieters met een omzet van rond de 300 en 600 miljoen euro. De meeste instellingen uit het overzicht hebben een omzet tussen de 50 en 150 miljoen.


Benieuwd naar de ECD-keuze van de 50 grootste instellingen in de gehandicaptenzorg? Laat uw gegevens achter en download het hele artikel!


Gerelateerde publicaties