Stap voor stap richting Value-Based Healthcare


Diverse Nederlandse ziekenhuizen zijn afgelopen jaren gestart met het implementeren van Value-Based Healthcare en uitkomstmeting. Maar hoe staat het met de waardevolle zorg in de praktijk? Karlijn van Doorn en Eveline Stevens, van M&I/Partners, onderzochten dit bij 25 ziekenhuizen. 

Stap voor stap

In Nederland wordt VBHC steeds populairder omdat het een methode is die in kaart brengt hoe de zorg wordt verbeterd en wat dat dan kost. Uit het onderzoek van M&I/Partners blijkt dat de invoering van VBHC veel omvattend is en grote inspanning van partijen in het zorglandschap (waaronder ziekenhuizen) vraagt. Hoewel de meeste ziekenhuizen aangeven in een bepaalde mate met VHBC bezig te zijn, geven slechts zeven van de vijfentwintig aan het onderzoek deelnemende ziekenhuizen aan actief en breed met VBHC bezig te zijn. “De huidige informatievoorziening, organisatiestructuren en bekostigingsstructuren belemmeren de doorontwikkeling naar VBHC. Links en rechts zien we mooie ontwikkelingen en initiatieven, maar de introductie van VBHC in de volle breedte staat nog in de kinderschoenen” vertelt Eveline Stevens, adviseur bij M&I/Partners 

Specifieke conclusies

  • Ziekenhuizen focussen zich op het meten van uitkomsten voor de patiënt.
  • Inrichting van organisatie conform VBHC wordt bemoeilijkt door huidige organisatie- en bekostigingsstructuren.
  • Samenwerking met eerstelijnszorg is relatief beperkt  in regionale samenwerking.
  • Uitkomstvergelijking wordt belemmerd door gebruik verschillende standaarden.
  • Ziekenhuizen zijn beducht voor een blaming culture in plaats van een learning culture.
  • De huidige informatievoorziening belemmert de doorontwikkeling naar VBHC. 

Bent u benieuwd naar het hele VBHC-onderzoek?Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

De inzet van ICT en technologie in zijn huidige vorm heeft te maken met standaardisatie en een vermindering van de keuzevrijheid. De patiënt is gebaat bij netwerkzorg, uitgevoerd door artsen die gegevens uitwisselen en zo de behandeling op een hoger plan brengen. Dat betekent: de gegevens invoeren op de manier die het systeem vraagt. 

Lees verder

Sites als Zorgkaart Nederland kunnen patiënten helpen bij het maken van een keuze. Maar het is niet altijd duidelijk op basis waarvan. M&I/Partners heeft onderzoek gedaan naar online reviews van patiënten over hun artsen. Mensen laten zich steeds meer leiden door online beoordelingen. Maar de online beoordeling van artsen is vaak nog te weinig gebaseerd op medische deskundigheid.

Lees verder