Stap voor stap richting Value-Based Healthcare


Diverse Nederlandse ziekenhuizen zijn afgelopen jaren gestart met het implementeren van Value-Based Healthcare en uitkomstmeting. Maar hoe staat het met de waardevolle zorg in de praktijk? Karlijn van Doorn en Eveline Stevens, van M&I/Partners, onderzochten dit bij 25 ziekenhuizen. 

Stap voor stap

In Nederland wordt VBHC steeds populairder omdat het een methode is die in kaart brengt hoe de zorg wordt verbeterd en wat dat dan kost. Uit het onderzoek van M&I/Partners blijkt dat de invoering van VBHC veel omvattend is en grote inspanning van partijen in het zorglandschap (waaronder ziekenhuizen) vraagt. Hoewel de meeste ziekenhuizen aangeven in een bepaalde mate met VHBC bezig te zijn, geven slechts zeven van de vijfentwintig aan het onderzoek deelnemende ziekenhuizen aan actief en breed met VBHC bezig te zijn. “De huidige informatievoorziening, organisatiestructuren en bekostigingsstructuren belemmeren de doorontwikkeling naar VBHC. Links en rechts zien we mooie ontwikkelingen en initiatieven, maar de introductie van VBHC in de volle breedte staat nog in de kinderschoenen” vertelt Eveline Stevens, adviseur bij M&I/Partners 

Specifieke conclusies

  • Ziekenhuizen focussen zich op het meten van uitkomsten voor de patiënt.
  • Inrichting van organisatie conform VBHC wordt bemoeilijkt door huidige organisatie- en bekostigingsstructuren.
  • Samenwerking met eerstelijnszorg is relatief beperkt  in regionale samenwerking.
  • Uitkomstvergelijking wordt belemmerd door gebruik verschillende standaarden.
  • Ziekenhuizen zijn beducht voor een blaming culture in plaats van een learning culture.
  • De huidige informatievoorziening belemmert de doorontwikkeling naar VBHC. 

Bent u benieuwd naar het hele VBHC-onderzoek?Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Het werk van een ICT-interim-manager of interim-CIO op een afdeling ICT lijkt verrassend simpel. Geef helder inzicht in de problematiek. Kom met een duidelijk plan van aanpak en spreek de organisatie aan op zijn verantwoordelijkheid. In de praktijk ligt dat natuurlijk anders.

Lees verder

Sinds ruim een half jaar kunnen alle patiënten van het UMC Utrecht hun medisch dossier zelfstandig en zonder vertraging inzien. Een flinke stap vooruit in de zorg-ICT. Om niet te zeggen een kleine revolutie.

Lees verder