Stijging ICT-kosten ziekenhuizen zet verder door


De ICT-kosten in ziekenhuizen blijven stijgen. In boekjaar 2017 bedroegen de ICT-kosten 5,5 procent van de omzet. In 2013 was dit nog 4,5 procent. Het ICT-budget gaat voor 80 procent op aan software en personeel. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners, ronde 2018.

Stijging ICT-kosten zet door

In boekjaar 2017 bedroegen de ICT-kosten 5,5 procent van de omzet. De ICT-kosten blijven stijgen maar omdat ook de omzetten van ziekenhuizen stijgen wordt dat effect gedempt.  Door de stijgende ICT-kosten hebben ziekenhuizen de laatste jaren meer aandacht voor (meerjaren) investeringsbegrotingen, investeringsniveaus en de wijze van afschrijven van de investeringen.

Software en personeel

Het ICT-budget gaat voor ruim 80 procent op aan software en personeel. Het jaar daarvoor was dit nog 74 procent. 

Afgezet tegenover het aantal eerste poliklinische patiëntbezoeken zijn de ICT-kosten de laatste jaren toegenomen. Zo gaven ziekenhuizen afgelopen jaar 148 euro aan ICT uit per eerste poliklinische patiëntbezoek. Hiervan besteden zij 23 euro aan de softwarekosten van het Elektronisch Patiënten dossier (EPD). Bij de meeste ziekenhuizen is dat een EPD van leverancier Chipsoft of Epic.

Digitaal patiëntcontact 

Digitaal patiëntcontact is bij veel van de deelnemende ziekenhuizen een belangrijk aandachtsgebied. Ook deze kosten vallen vaak onder ‘kosten voor software’. “Bij digitaal patiëntcontact investeren ziekenhuizen vooral in patiëntportalen. Deze investeringen zorgen niet alleen voor een betere informatiepositie van de patiënt, maar zorgen er ook voor dat de gegevens eerder vanuit de patiënt bij het ziekenhuis beschikbaar zijn”, vertelt Antoon van Luxemburg. 

Koppelingen patiëntportaal blijven achter

Het aantal functionaliteiten dat ziekenhuizen aanbiedt vanuit het patiëntportaal loopt uiteen. Functionaliteiten zoals online intake, inzage dossier en online afspraken zijn bij veel deelnemers inmiddels geïmplementeerd. De koppeling met een Persoonlijk Gezondheidsdossier en persoonlijke devices blijft achter. De verwachting is dat dit snel toeneemt, mede door het VIPP-subsidieprogramma.

Standaard gegevensuitwisseling via XDS

De deelnemende ziekenhuizen besteden steeds meer aandacht aan de uitwisseling van beelden en gegevens met de omgeving. Veel van de ziekenhuizen spelen een prominente rol binnen een zorgnetwerk in een regio. Daarbij wordt door de deelnemende ziekenhuizen in toenemende mate geïnvesteerd in de uitwisseling via de XDS standaard. Dit bevordert de uitwisseling tussen ziekenhuizen onderling en de uitwisseling met andere betrokken partij in de keten.


Wilt u weten waarin u goed presteert en waar nog verbetering mogelijk is? De ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners laat u zien waar u staat ten opzichte van vergelijkbare ziekenhuizen. Doe dan mee met de ICT Benchmark Ziekenhuizen! Ruim 60% van de Nederlandse Ziekenhuizen gingen u voor! 


Benieuwd naar de belangrijkste conclusies en resultaten? Download hieronder de resultaten.Terug naar het overzicht

Bent u benieuwd hoeveel uw ziekenhuis uitgeeft aan ICT per medewerker of werkplek?

Doe mee met de ICT Benchmark Ziekenhuizen

Gerelateerde publicaties

De integrale ICT-kosten komen dit jaar voor het eerst ruim boven de 5% van de totale omzet uit. De stijging wordt vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten en kosten voor servers en storage.

Lees verder