Zorgplatformen: hype of broodnodig?


De zorg is complex. Patiënten en situaties zijn niet hetzelfde waardoor we ons steeds aanpassen. Dit geldt ook voor de mensen die zorg verlenen en de mensen die de zorg ondersteunen. Op het gebied van ICT en informatievoorziening in de zorg is dit niet anders. Wij verwachten dat zorgplatformen de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in ons (regionale) zorglandschap.

Computers en systemen denken graag in eentjes en nulletjes en houden niet van veel variatie en aanpassingen. Het is waar of niet waar, wit of zwart. Ook hier geldt dat de zorg zich niet zo laat organiseren. Zo kunnen we niet altijd voorspellen wanneer een patiënt bij een bepaalde organisatie komt met een zorgvraag. En weet die organisatie niet altijd waar welke informatie eventueel bekend is. Dit zorgt potentieel voor incomplete informatie, dubbele registratie en soms zelfs voor medische fouten. Terwijl alle informatie over ons op veel plekken bekend is, is dit voor gezondheidsgegevens veel lastiger. Waarom is dit en wat kunnen zorgplatformen hierin betekenen?

Informatie-uitwisseling

We hebben in de zorg vaak te maken met tegengestelde belangen. Enerzijds is informatie over onze gezondheid ons dierbaar en willen we niet dat hier misbruik van gemaakt wordt (privacy). Anderzijds is informatie van cruciaal belang voor de kwaliteit van zorg, als je bijvoorbeeld in een spoedsituatie belandt (informatie-uitwisseling). Omdat we deze tegenstellingen in belangen nog niet hebben opgelost, is informatie op dit moment nog steeds niet beschikbaar voor alle zorgverleners. En dat in 2021. 

Zorgverleners, beleidsmakers, ondernemers en de overheid werken hard om dit te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde om beter samen te werken en de registratielast te verminderen, is de uitwisseling van gegevens. En dat blijkt in de praktijk (nog steeds) niet eenvoudig. 

Zorgplatform als complete oplossing

Een van de oplossingsrichtingen die steeds meer vorm krijgt is het gebruik van zorgplatformen. Platformen kennen we al in andere omgevingen, denk aan Uber en AirBNB, Apple en Google. Ook in de zorg kan een informatieplatform een oplossing bieden voor het delen van informatie. Tuurlijk zijn er in de zorg fundamentele verschillen met bovenstaande voorbeelden. Maar een zorgplatformen maakt integratie met bestaande zorgsystemen mogelijk en gaat verder dan alleen het uitwisselen van gegevens.

Zorgplatformen zijn namelijk niet gebonden aan één specifieke oplossing. Zij hebben de mogelijkheid om verschillende oplossingen te combineren, als zij zich aan bestaande afsprakenstelsels en wet- en regelgeving houden. Wanneer zorgplatformen hier hun weg in vinden, hebben zij de mogelijkheid om een complete oplossing te bieden voor informatie-uitwisseling in de Nederlandse zorg. Daarnaast hebben zij potentie om de zorg in de toekomst op andere manieren te ondersteunen en verbeteren. Denk aan de mogelijkheid om zorgapplicaties te koppelen met diverse zorgverleners en aangesloten organisaties

Onderzoek naar platformen in de zorg en hun kenmerken

M&I/Partners doet onderzoek om de markt van zorgplatformen in kaart te brengen en ontwikkelt een hulpmiddel om organisaties te helpen bij het kiezen van een zorgplatform. Om dit te realiseren onderzoeken we de verschillen tussen zorgplatformen zoals wij die nu hebben geïncludeerd en welke criteria van belang zijn bij het kiezen voor een zorgplatform door een zorgorganisatie. Daarnaast kijken we naar de overeenkomsten en verschillen van zorgplatformen met platformen uit andere industrieën.

Definitie zorgplatform

Gedurende dit jaar delen wij de tussenuitkomsten met u. Zo bent u direct op de hoogte en kunt u meedenken over het verder vormgeven van zorgplatformen. Als eerste teaser delen we hieronder onze definitie voor een zorgplatform. 

Zorgplatform* is een platform dat verbinding mogelijk maakt tussen:

  • zorginformatiesystemen (XIS) onderling;
  • zorginformatiesystemen en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s);
  • en tussen zorginformatiesystemen en zorgapplicaties.

*Ze voldoen aan de bestaande afsprakenstelsels en wet- en regelgeving.
*Ze voorzien zorginstellingen van verschillende innovatiemogelijkheden.
*Ze bieden een oplossing voor informatie-uitwisseling in de Nederlandse zorg.

Meer weten?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer weten over zorgplatformen en wat dit kan betekenen binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Rutger. Wij helpen u graag op weg in de definitie en zoektocht van zorgplatformen.Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

Jan Houben in gesprek met Jan Gerard Maring, programmadirecteur Isala Connected Care Center, over #juistezorgopdejuisteplek. Isala wil toe naar meer ziekenhuiszorg thuis. De naam van dit project: Connected Care. De ambitie is dat in 2022 in totaal 10% van de ziekenhuiszorg thuis wordt gegeven. Maar hoe dan? Daarover spraken we Jan Gerard Maring, programmadirecteur van het Isala Connected Care Center.

Lees verder