De vraag naar zorg groeit. We moeten met minder mensen, meer doen. Eén van de oplossingsrichtingen waar veel naar wordt gekeken is regionale samenwerking.

Lees verder