Zorgplatformen: matchmaker voor de zorg


Het zorgplatform als matchmaker faciliteert een match tussen de zorgverlener (en zijn informatie) en de patiënt (en zijn informatie). Daarnaast kan een zorgplatform een match maken tussen zorgverleners (of zorgorganisaties) die zoeken naar hulpmiddelen om hun zorgproces digitaal te ondersteunen en applicaties die deze functionaliteiten bieden. Een zorgplatform faciliteert dan de verbindingen met deze applicaties en ontzorgt hiermee de zorgorganisatie.

Analogie met de datingmarkt

In de wereld van zorgplatformen kwam ik tot een andere "markt" die een digitale transformatie heeft doorgemaakt: de "datingmarkt". Waar we vroeger de kroeg ingingen om een partner te ontmoeten, open je tegenwoordig een app en voilà een hele groep biedt zich aan. Het mooiste? Het is plaats onafhankelijk.

Vraag en aanbod

Het interessante hier is dat het platform zelf geen rol heeft in het resultaat. Er zit geen medewerker van de datingapp bij jouw "first date" aan tafel. Het enige wat ze doen is vraag en aanbod verbinden. En daaraan verdienen door reclame aan te bieden tussen de partners door.

Match

Ook in de zorg heeft het platform voor uitwisseling (zoals we die nu inzetten) geen rol in het zorgproces. Het zorgplatform faciliteert een match tussen de zorgverlener (en zijn informatie) en de patiënt (en zijn informatie). Toch zit hier ook wel een belangrijk verschil. Waar we bij een datingapp onze informatie (en voorkeuren) openbaar maken willen we ons in de zorg toch wel verzekeren dat onze informatie niet in verkeerde handen valt. 

Afsprakenstelsel

In de zorg maken we hiervoor afsprakenstelsels. Binnen zo'n afsprakenstelsel leggen we vast hoe informatie opgevraagd en gedeeld mag worden, hoe we mensen identificeren (authenticatie) en hoe we weten welke gegevens waar staan (resources). Als deze randvoorwaarden zijn vastgesteld schrijven we ook vaak voor hoe we deze gegevens uitwisselen en welke standaarden we hiervoor gebruiken. Een van de meest bekende afsprakenstelsels in Nederland is MedMij (afsprakenstelsel rondom PGO). Andere zijn Aorta (afsprakenstelsel rondom LSP) en TWIIN (voor beeldenuitwisseling). 

Op dit moment voldoen veel bronsystemen niet aan de eisen van een afsprakenstelsel. Het gaat hierbij om de uitwisseling van gegevens zelf én de randvoorwaarden, denk hierbij aan NEN-certificeringen. Mede hierom zoeken veel bronsysteemleveranciers de samenwerking op met een zorgplatformleverancier. De zorgplatformleverancier heeft de rol om de vertaling te maken van de gegevens uit het bronsysteem én om de match te maken tussen gegevens en de mensen die om de gegevens vragen. Als derde ondersteunen ze in het voldoen aan de randvoorwaarden die het afsprakenstelsel vraagt voor de uitwisseling. Hierin ontzorgen ze dus de bronsystemen/ zorgverleners in het voldoen aan het afsprakenstelsel.

Behalve dat het zorgplatform de match maakt tussen gegevens en de mensen die om de gegevens vragen, kan het zorgplatform ook op andere vlakken een "matchmaker" zijn. Een zorgplatform kan een match maken tussen zorgverleners (of zorgorganisaties) die zoeken naar hulpmiddelen om hun zorgproces digitaal te ondersteunen en applicaties die deze functionaliteiten bieden. Een zorgplatform faciliteert dan de verbindingen met deze applicaties en ontzorgt hiermee de zorgorganisatie aangezien zij deze verbindingen niet meer zelf hoeven te onderhouden.

Kan het bronsysteem dat niet zelf?

De vraag die vaak gesteld wordt is of het nodig is om dit op te laten lossen door een zorgplatform. Kan en/of moet de bronsysteemleverancier dit niet zelf doen? 

Het antwoord is ‘Ja dat kan de bronsysteemleverancier zelf doen’. Maar is dat ook de beste keuze? Voor beide oplossingen valt wat te zeggen.

  • Enerzijds is het logisch als een bronsysteemleverancier dit zelf aanbied er minder tussenkomst van partijen is en dus lagere kosten.
  • Zijn er meerdere afsprakenstelsels, met meerdere randvoorwaarden en eisen dan kan dit betekenen dat de bronsysteemleverancier behoorlijke kosten maakt en doorbelast naar zijn/haar achterban. Ook kan het betekenen dat zorgverleners (denk ziekenhuizen) zich NEN moeten certificeren om te voldoen aan het afsprakenstelsel. De vraag is of dat een wenselijke situatie is.

Dit betekent overigens niet dat een bronsysteem niet op een eenduidige manier haar gegevens kan ontsluiten en dit openbaar aan kan bieden (zie Open Api's van bijvoorbeeld NEDAP en EPIC ). De zorgplatformen regelen dan de "administratie" voor het afsprakenstelsel. Het voordeel van het inzetten van een platform is het kunnen hergebruiken van kennis over sectoren heen.

Internationaal daten?

In Nederland kunnen we (net als met een datingapp) kiezen voor internationale standaarden. Hierdoor is de informatie die we vastleggen straks ook internationaal uit te wisselen. Zeker binnen Europa waar steeds meer naar grens overstijgende zorg en onderzoek gekeken wordt is dit een waardevolle toevoeging. We hebben voor zover bekend nog geen internationaal afsprakenstelsel die voorziet in het eenvoudig gegevens delen. Met name niet vanwege authenticatie van zorgverleners in het buitenland, maar via een PGO kan een patiënt hierin wel een rol spelen.

Toekomst van zorgplatformen

In de huidige “markt” van gegevensuitwisseling lijkt het zorgplatform met name te zorgen voor versnelling in het daadwerkelijk uitwisselen van gegevens, doordat ze de uitwisselingsvraag overnemen van de bronsysteemleveranciers. Net als dat we voor de date niet meer per se naar de kroeg hoeven, zorgt het platform voor het niet meer hoeven versturen van faxen. Of dit is waar de rol van het zorgplatform stopt lezen jullie in aankomende blogs…Terug naar het overzicht

eHealth in uw organisatie tot een succes maken?

De 'eHealthreis: een praktische gids naar succes' geeft u stapsgewijs korte en duidelijke antwoorden.

Naar de eHealthreis

Gerelateerde publicaties

Jan Houben in gesprek met Jan Gerard Maring, programmadirecteur Isala Connected Care Center, over #juistezorgopdejuisteplek. Isala wil toe naar meer ziekenhuiszorg thuis. De naam van dit project: Connected Care. De ambitie is dat in 2022 in totaal 10% van de ziekenhuiszorg thuis wordt gegeven. Maar hoe dan? Daarover spraken we Jan Gerard Maring, programmadirecteur van het Isala Connected Care Center.

Lees verder

De ontwikkelingen rondom PGO’s gaan snel. Dit maakt het een uitdaging om de PGO-vergelijker up-to-date te houden en u te voorzien van correcte en volledige informatie. Wij hebben gekozen de PGO-vergelijker offline te halen. Wel blijven we onze kennis delen rondom dit thema.

Lees verder