Toezicht op digitalisering en ICT in de zorg


Onderzoek naar toezicht op digitalisering en ICT in de zorg onder 91 raden van toezicht van Nederlandse zorgorganisaties. 

Toezicht op digitalisering en ICT in de zorg

Digitalisering en ICT staan vaak niet structureel op de vergaderagenda van raden van toezicht in de zorg. Binnen een klein deel van de raden is er een specifiek lid verantwoordelijk voor het toezicht op deze onderwerpen. Het toezicht richt zich momenteel vooral op het beheersen van de risico’s en minder op het benutten van de kansen. Raden van toezicht scoren hun eigen toezicht op digitalisering en ICT van voldoende kwaliteit, maar zien ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit onderzoek van M&I/Partners naar de stand van zaken rondom toezicht op digitalisering en ICT in de zorg, waaraan 91 raden van toezicht van Nederlandse zorgorganisaties hebben meegewerkt.

Belangrijkste resultaten

  • In 13% van de raden van toezicht is er een specifiek lid met een ‘eigen’ portefeuille (bijvoorbeeld ‘Digitalisering en innovatie’) dat zich ermee bezighoudt. De onderwerpen digitalisering en ICT zijn meestal ondergebracht bij een andere portefeuille (74%) en dan het vaakst bij financiën. 
  • Digitalisering en ICT staan bij een vijfde van de raden van toezicht structureel op de vergaderagenda. Meestal wordt het besproken ‘als het zo uitkomt’ of bij relevante ontwikkelingen. Dat richt zich dan het meest op risicobeheersing (informatiebeveiliging en privacy, risicomanagement en ICT-strategie) en in mindere mate op kansen (ICT-trends). 
  • Raden van toezicht scoren de kwaliteit van hun eigen toezicht op digitalisering en ICT ‘voldoende’ maar zien ruimte voor verbetering. Respondenten in ons onderzoek scoorden hun eigen kennis een 7,5 en die van hun collega’s een 6,6. Toezichthouders blijven op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en ICT door bijvoorbeeld het volgen van opleidingen, het lezen van boeken of het bezoeken van collega-instellingen (zie rapport voor concrete aanbevelingen). De helft van de raden van toezicht heeft hun visie op toezicht op digitalisering en ICT geëxpliciteerd.

Vier tips voor goed toezicht op digitalisering en ICT

Mede naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek hebben wij de volgende vier aanbevelingen geformuleerd.

  1. Erken dat er een deskundigheidsuitdaging is en ga die uitdaging aan.
  2. Zet digitalisering, ICT en de implementatie van zorginnovaties nadrukkelijk op de vaste agenda van de hele raad van toezicht.
  3. Doe aan gezamenlijke deskundigheidsbevordering, ga samen op reis, doe samen een masterclass.
  4. Zoek naar meerdere leden voor de raad van toezicht met inhoudelijke expertise op ICT-gebied.


Terug naar het overzicht

Het belang van goede ICT is van levensbelang voor ziekenhuizen.

 

Zonder digitalisering red je het niet meer. Kennis van technologie en ICT moet ook geborgd zijn in de raad van toezicht.

Lees de aanbevelingen

Gerelateerde publicaties

Op 30 november is het boek feestelijk gelanceerd tijdens een bijeenkomst bij M&I/Partners. ‘CIO 3.0 - Leiden met Digitale Transformatie’ van Karin Zwiggelaar en Antoon van Luxemburg. Het boek biedt handvatten voor eenieder die succes wil behalen in het digitale tijdperk. Het is een volledig herziene en geactualiseerde versie van het succesvolle boek ‘CIO 3.0 – Het verschil maken bij digitale transformatie’ uit 2016. Jos van Hillegersberg wetenschappelijk directeur van JADS.nl, tevens hoogleraar aan de UTwente, schreef het voorwoord van het boek. 

Lees verder