Juist raad van toezicht moet specifieke kennis hebben van ICT


De zorgkosten stijgen, de hoofdlijnenakkoorden vragen om kostenbeperking, de roep uit de samenleving en de politiek om een betere uitwisseling klinkt steeds luider… Tel maar op, zonder digitalisering red je het niet meer. Kennis van technologie en ICT moet ook geborgd zijn in de raad van toezicht.

Belang van ICT

We weten het allemaal: het belang van goede ICT is tegenwoordig van levensbelang voor ziekenhuizen. Dit vraagt veel van het bestuur van een zorgorganisatie. Adequate kennis, ervaring en inzicht in het grijpen van de kansen die ICT biedt en het beheersen van de risico’s ervan, zijn nodig om tegemoet te komen aan de steeds verder toenemende verwachtingen.

ICT in de boardroom

De tijd is voorbij dat een hoofd ICT in de ziekenhuisorganisatie dit allemaal kon managen. ICT is te belangrijk geworden en hoort in of rond de boardroom thuis. Daarom zijn de meeste ziekenhuizen de laatste jaren overgaan tot het aanstellen van een Chief Information Officer. Deze is verantwoordelijk voor zowel de ICT-infrastructuur als de ondersteuning van ICT in het primaire en secundaire proces.

Kennis van digitale transformatie

Maar is de aanstelling van een CIO voldoende? Ik denk van niet. In mijn visie moet kennis van technologie en ICT ook geborgd zijn in de raad van toezicht. Helaas is dit vaak niet het geval. Mijn ervaring als adviseur in de ziekenhuiswereld leert dat raden van toezicht hun kennis over digitale transformatie overschatten. De leden zijn afkomstig uit alle sectoren van de samenleving, maar specifieke kennis over nieuwe technologie ontbreekt vaak.

Ik denk dat daar iets aan moet gebeuren, willen we de toekomst van de ziekenhuiszorg zeker stellen. ICT, digitalisering en de implementatie van innovatie zijn geen bijkomstigheid meer maar behoren tot de kern van de bedrijfsvoering. De raad van toezicht speelt hierin een centrale rol, juist omdat deze een spiegel is voor de raad van bestuur.

Vier aanbevelingen

  1. Erken dat er een deskundigheidsuitdaging is en ga die uitdaging aan.
  2. Zet ICT, digitalisering en de implementatie van zorginnovaties nadrukkelijk op de vaste agenda van de hele raad van toezicht.
  3. Doe aan gezamenlijke deskundigheidsbevordering, ga samen op reis, doe samen een masterclass.
  4. Zoek naar meerdere leden voor de raad van toezicht met inhoudelijke expertise op ICT-gebied.

Alleen zo kan de raad van toezicht zijn wellicht meest cruciale taak goed uitvoeren: het benoemen en controleren van de raad van bestuur. De raad van toezicht kan dit nooit voor elkaar krijgen zonder te begrijpen wat de echte strategische uitdagingen zijn voor de organisatie in de context van een veranderende, digitaliserende samenleving.

 Terug naar het overzicht

Gerelateerde publicaties

ICT is van groot belang voor de toekomst van de zorg. De arts speelt daarbij een cruciale rol. Nog niet zo lang geleden was dat anders, of in elk geval werd het anders ervaren. Dan bemoeide je je liever zo weinig mogelijk met ICT, automatisering en technologie.

Lees verder