Hoeveel moet je als bestuurder van ICT weten?


Wat moet ik weten van de inhoud? Dat is een vraag die elke bestuurder zichzelf stelt. Weet je alles van een onderwerp, dan kom je waarschijnlijk niet aan je feitelijke taak – besturen – toe. Weet je weinig of niets van een onderwerp, dan kun je er lastig een onderbouwd besluit over nemen.

De waarheid ligt natuurlijk ergens in het midden. Je moet er als bestuurder iets van weten. Maar dat is net iets te makkelijk. Want wat is dat iets dan precies?

In perspectief

Ik denk dat het vooral een kwestie is van de zaken in perspectief zien. Je moet als bestuurder zoveel van een onderwerp weten, dat je begrijpt hoe het zich verhoudt tot het doel. Dat duurt even, maar ben je eenmaal zover, dan kun je op basis daarvan een verstandig besluit nemen.

Laten we ter illustratie een voorbeeld nemen uit de digitalisering in de zorg. De afgelopen jaren hebben veel ziekenhuisbesturen voor de enorme uitdaging gestaan een EPD aan te schaffen en te implementeren.

  • Soms wisten die ziekenhuisbestuurders er te weinig van, of beter gezegd: ze bemoeiden zich te weinig met het proces. Dan kon het gebeuren dat ze zich lieten uitspelen door een leverancier en bijvoorbeeld een te duur of te uitgebreid systeem kozen.
  • Het kwam ook voor dat een ziekenhuisbestuur zich teveel in de materie verdiepte, en zich verloor in technische details. Dan kwam er uiteindelijk een veel te gedetailleerd programma van eisen uitrollen, met alle vertraging van dien.

In beide gevallen leidde de opstelling van het ziekenhuisbestuur tot een – laten we voorzichtig zeggen – suboptimale uitkomst.

Hoe moet het dan wel?

Hoe moet het dan wel? Dat is natuurlijk een lastige, zeker in de beperkte ruimte die ik voor deze blog beschikbaar heb. Maar laat ik dit erover zeggen: het gaat om een bredere visie op hoe je als organisatie het EPD inzet. Met begrip voor de wensen van de artsen, maar zeker ook voor de bedrijfsmatige kant van de zaak. Wat betekent het EPD bijvoorbeeld voor de workflow? Moeten artsen hun werkprocessen aanpassen en zo ja, hoe zorg je ervoor dat dat ook gebeurt? En verder, niet onbelangrijk: hoe houd je de kosten in de hand? En hoe zorg je ervoor dat de planning wordt gehaald?

Weloverwogen besluit

Een goede raad van bestuur legt daarbij in eerste instantie vooral zijn oor te luisteren. Wat willen alle betrokkenen in de organisatie met dit EPD, en hoe verhouden die wensen zich tot elkaar? Welke misverstanden liggen er op de loer? Ben je je wel bewust van de valkuilen die zich aandienen in de zogeheten optimisme-bias. Pas als je dat allemaal op een rijtje hebt, kun je een weloverwogen besluit nemen.

Masterclass ICT in de boardroom in de zorg

Als toezichthouder en bestuurder in de zorg is het noodzakelijk de juiste dialoog te voeren over ICT en digitalisering. Meld u aan voor de masterclass 'ICT in de boardroom in de zorg' en krijg in een dag de noodzakelijke kennis, praktische tips en inzichten voor bestuurders en toezichthouders in de zorg. Terug naar het overzicht

Masterclass: ICT in de boardroom in de zorg

 

Als toezichthouder en bestuurder in de zorg is het noodzakelijk de juiste dialoog te voeren over ICT en digitalisering. Meld u aan voor de masterclass 'ICT in de boardroom in de zorg' en krijg in een dag de noodzakelijke kennis, praktische tips en inzichten voor bestuurders en toezichthouders in de zorg. 

Naar de masterclass

Gerelateerde publicaties

Digitalisering is zo belangrijk voor de bedrijfsvoering, dat je iemand nodig hebt met een strategische visie. Iemand die functioneert en communiceert op het niveau van de raad van bestuur of vlak daaronder. Helaas is dat inzicht, nog vaker dan je denkt, niet overal doorgedrongen in de bestuurskamers van de Nederlandse ziekenhuizen. Een CIO is een voorwaarde om de mogelijkheden van ICT echt te benutten. 

Lees verder

Dat politici in de verkiezingsprogramma’s niet over ICT praten vind ik niet vreemd. Je wilt als politicus een maatschappelijk opgave realiseren en je hebt een beeld hoe dat er uit komt te zien. Laat het nou zo zijn dat elk onderwerp en elke opgave tegenwoordig wel een ICT-component heeft. Om goede beleidskeuzes te maken heb je in ieder geval voldoende kennis nodig van ICT.

Lees verder