Rijksoverheid selecteert Atos, Bisnez, Galan Groep en M&I/Partners voor SIMA 2022


De Rijksoverheid selecteert Atos en consortiumpartners Bisnez, Galan Groep en M&I/Partners als één van de opdrachtnemers voor Strategisch ICT Maatwerk Advies (SIMA2022).

De komende vier jaar maakt Atos samen met Bisnez, Galan Groep en M&I/Partners onderdeel uit van de exclusieve strategisch ICT-adviseurs van zo’n 20 overheidsinstanties, waaronder de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Politie, het COA en de Algemene Rekenkamer. 

De raamovereenkomst heeft betrekking op een breed scala aan strategische vraagstukken op het gebied van ICT en informatievoorziening, zoals governance en management, strategie, architectuur, technologiekeuzes, sourcing, cyber security, data en AI, e-government, maar ook leiderschapsontwikkeling, verandermanagement en cultuur.

De Europese aanbesteding heeft een geraamde omvang van € 24,5 miljoen over de looptijd van maximaal vier jaar. In totaal zijn vijf partijen/consortia geselecteerd voor wat binnen de markt bekend staat als het meest prestigieuze IT-adviescontract in de centrale overheidslaag. Terug naar het overzicht

Krijg grip op uw ICT-project of -programma met de Risico Radar

De Risico Radar maakt u bewust van mogelijke faalfactoren én biedt u passend advies en handreikingen om tijdig bij te sturen.

Naar de Risico Radar

Gerelateerde publicaties

ICT-projecten bij de overheid liggen onder het vergrootglas. Er zijn tal van maatregelen voor projectbeheersing die kunnen helpen bij het vergroten van de slaagkans. De specifieke context van de overheidsprojecten vraagt om met een aangepaste ‘bril’ naar deze projecten te kijken en aanvullende of andersoortige maatregelen te treffen.

Lees verder

In het programma Digitaal Werken Strafrechtketen is regelmatig de uitspraak te horen dat ‘we nu toch eens van die PDF’s af moeten’. Waarom gaan we niet gelijk naar pure gegevens? Makkelijker gezegd dan gedaan, want PDF voegt iets cruciaals toe.

Lees verder